Valresultatet i kommunalvalet i Raseborg fastställdes 12.4.2017. Du får namnen på alla invalda och deras ersättare här: Ledamöter och ersättare i Raseborgs stadsfullmäktige

Stadsfullmäktige består av 43 medlemmar och deras ersättare. Mandatperioden är 1.6.2017 - 31.5.2021