Röstningsställen på valdagen 9.4.2017
i Raseborg

 

Den som har rätt att rösta får rösta antingen på förhand eller på valdagen.

Om du inte är på din hemort söndagen 9.4.2017, använd förhandsröstning.  Du kan förhandsrösta på vilket som helst allmänt förhandsröstningsställe i Finland eller utomlands, men på valdagen bara på det röstningsställe som anges på meddelandekortet, som skickats hem.  Ta med meddelandekortet – det underlättar valförrättningen men är inte obligatoriskt.

Befolkningsregistercentralen skickar kortet till alla väljare vilkas adress är känd.

 

Servicenummer för väljarna

Väljaren kan vid behov kontakta magistraten (Raseborgs magistrat, 029 553 9391) eller justitieministeriets växel 02951 6001 angående röstning.

 

Obsta med ditt identitetsbevis!

Väljaren ska styrka sin identitet med identitetsbevis försett med fotografi (t.ex. körkort, pass, FPA-kort). Temporärt identitetskort fås avgiftsfritt från polisen (personen skaffar själv fotografiet).

Identiteten kan inte styrkas enbart med meddelandekortet, som skickats till röstaren, eller med andra kort eller handlingar som inte är försedda med foto.

 

RÖSTNINGSOMRÅDE OCH ADRESS

Söndagen 9.4.2017 kl. 9-20 i följande röstningsställen:

Röstningsområde röstningsställe/besöksadress

001 Ekenäs bibliotek, Raseborgsvägen 8
002 Ekenäs högstadium, Hedvig Sohlbergs gatan 3
003 Österby skola, Pojoviksgatan 18
004 Båssaboda daghem, Båssabölevägen 3, Gammelboda
005 Snappertuna skola, Snappertuna Kyrkväg 117 - 118
006 Bromarv Marthahus Villa Vera, Ekobyn, Bromarvvägen 1815
007 Höjdens skola/Tenala, Kommunalhusvägen 3
008 Malmåsa föreningshus, Nitlaxvägen 12, Prästkulla
009 Axxell/Karis, Bangatan 75
010 Karjaan yhteiskoulu, Ekenäsvägen 62
011 Svartå bibliotek, Askersvägen 51
012 Pojo bibliotek, Centrumpromenaden 4
013 Billnäs skola, Bruksvägen 14

 

De personer som i befolkningsdatasystemet inte har antecknats vid någon fastighet hör till röstningsområde nr 001/Ekenäs bibliotek, Raseborgsvägen 8.

 

Like it? Share it!