En optimering av utnyttjandet av fastigheterna inom vården pågår inom Raseborgs stad och hit hör bland annat flytten av Ekenäs hälsostation från Carpelansvägen 17 A till VNS-området. Hälsostationen är stängd under flytten 30.11–13.12.2015 och öppnar därefter i de nya utrymmena på Västra Nylands sjukhus måndag 14.12.2015.

– Under tiden 30.11–13.12.2015 ordnas den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen, med andra ord läkar- och skötarmottagningar, på hälsostationerna i Karis och Pojo, berättar Susanna Nordström, Enhetschef för öppen hälso- och sjukvårdsmottagning i Raseborg.

Telefonservicen fungerar normalt via telefonnummer 019-289 3000 vardagar kl. 8-16.

Jourverksamheten fortsätter på Västra Nylands sjukhus dit den har flyttats från och med 2.11.2015. Se stadens pressmeddelande om jouren här http://www.raseborg.fi/pressinformation.

Flera flyttningar i sikte
– Den arbetsgrupp (HELP-gruppen) som planerar de gemensamma utrymmena för psykiatrisk vård och primärhälsovård inom Raseborgs stad och för HNS/Västra Nylands sjukhus har beslutat att byggnaden för Ekenäs hälsostation rivs 2016 för att ge plats till en byggnad för psykiatrisk vård, en del av stadens mentalvård och rusmedelsvård (bl.a. A-kliniken), berättar Anne Pietinalho, chefsläkare vid Raseborgs stad.

– Funktionerna som finns i hälsostationens byggnad, såsom mentalvården och företagshälsovården, måste före rivningen flyttas till tillfälliga utrymmen. Mentalvården kommer att flyttas till X-byggnaden på Västra Nylands sjukhus där tal- och ergoterapin redan finns, medan företagshälsovården flyttar till Ekåsens område, tillägger Pietinalho.

Ekenäs hälsostationens verksamhet startar 14.12.2015 i G-flygeln på Västra Nylands sjukhus, Östra Strandgatan 9. Besökare till hälsostationen bör använda hälsostationens egen ingång.

Tilläggsuppgifter ger:
Enhetschef för öppen hälso- och sjukvårdsmottagning, Susanna Nordström, Raseborgs stad, tfn 019 289 2215
Chefsläkare Anne Pietinalho, Raseborgs stad, tfn 019 289 2233