Den nya läroplanen som fastställdes 8.3.2016 uppmuntrar till mera rörelse i skolorna. Raseborgs stad har beviljats finansiering (50 000 €) från kultur- och undervisnings- och kulturministeriet för Gnistan-Kipinä, som är ett tvåårigt projekt. Målsättningen med projektet är att få eleverna att röra på sig en timme mer per dag under skoldagen och att införa funktionella inlärningsmetoder i skolan och närmiljön.

– Totalt berör projektet 2 650 elever i alla stadens 20 skolor inom den grundläggande utbildningen, berättar koordinator Kim Björklund som leder det nya projektet på deltid.
Alla skolorna har tillsatt egna aktiveringsteam som består av både lärare och elever. Teamen har som uppgift att planera och göra nödvändiga anskaffningar för att skapa utrymmen som motiverar till inlärning.
– Teamen arbetar med att ta fram kreativa lösningar som befrämjar rörelse och aktiviteter som t.ex. läshörnor, alternativa inlärningspunkter i klassrum eller i korridorer. Mottagandet har varit positivt, konstaterar han.

Luckrar upp de traditionella inlärningsmetoderna
Kirkonkylän koulu i Pojo går i bräschen bland skolorna i Raseborg och var den första att påbörja satsningarna redan ifjol.
– Undersökningar som gjorts visar att de elever som rör sig mer har lättare att lära sig och att mera rörelse leder till mindre mobbning, för att inte tala om vilka effekter det har på barnens fysiska välmående.
Enligt Björklund finns det en klar efterfrågan på nya inlärningsmetoder och projektet kan sålunda sporra till att lärarkåren vågar testa nytt.
– Allt mer börjar man frångå traditionella mönster i skolorna. Istället för att markera med handen kan man sträcka upp foten, istället för att gå till matsalen kryper man eller tar sig över hinderbanor med mera. På rasterna kan man dessutom utnyttja mer närmiljön, springa och vandra i skogen eller leka i parken, nämner han som exempel. Vi gör det mesta rätt redan nu, menar han.
Skolorna kommer att få ta del av varandras goda idéer bl.a. via en Facebook-sida senare i höst och via olika slag av verkstäder och mentorer.

Att väcka gnistan hos 8 000 raseborgare
Kim Björklund ser som sin viktigaste uppgift att inspirera och sporra lärarkåren inklusive aktivitetsteamen som sedan i sin tur engagerar eleverna och i slutändan barnens föräldrar. På det här sättet kommer totalt ca 8000 raseborgare, vilket är en tredjedel av invånarantalet, direkt och indirekt i kontakt med Skolan i rörelse.
– Som föräldrar är vi måna om att barnen kommer snabbt till skolan och då är det kanske bilen som gäller framom att cykla eller promenera. Projektet tar sikte på att främja aktiveringsåtgärder även från och till skolan. Det handlar sålunda om att väcka gnistan hos alla som berörs av projektet, menar Björklund.

Utvärderingen av projektet görs på basis av skolvisa resultat och utgående från skolans eget utgångsläge.

Liikkuva koulu Skolan i rörelse är ett nationellt projekt med spetsprojektstatus av Finlands regering. Av Finlands grundskolor är 2/3-delar redan med. I Västra Nyland deltar bl.a. skolor från Ingå och Sjundeå, och alltså samtliga 20 skolor inom den grundläggande utbildningen i Raseborg. Närmare information finns på webbplatsen www.liikkuvakoulu.fi.
Regionala samarbetspartners är FSI – Finlands Svenska Idrott rf och Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry.

Tilläggsuppgifter ger:
Projektkoordinator Kim Björklund, Raseborgs stad, tfn 050 523 2475, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.