Stadsstyrelsen beslöt på sitt möte 10.10.2016 att samarbetsförfarande inleds omgående för att minska personalresurserna inom f.d. Intern service till följd av ekonomiska och produktionsmässiga orsaker.

Samarbetsförfarandet grundar sig i huvudsak på de förändringar i servicestrukturen som Raseborg 2020-processen kommer att medföra.
Samarbetsförfarandets resultat avgör ifall det blir uppsägningar.

Samarbetsförfarandet sköts av stadens samarbetskommitté och ett förhandlingsresultat väntas i början av december.

Stadsstyrelsens beslut 10.10.2016 finns här.

Närmare information:
personalchef Johan Nylund, Raseborgs stad, tfn 019-289 2030.