På mötet 10.10.2016 behandlade stadsstyrelsen en renoveringsplan för F-huset på Ekåsen – det nya stadshuset. Genom grundliga ändringsarbeten och omdisponering av utrymmen går det att förverkliga tidsenliga kontorsutrymmen i F-huset. Raseborgs stads hyresavtal för nuvarande stadshus - Fix-huset i Ekenäs – löper ut 31.12.2016. Förhandlingarna om en förlängning av hyreskontraktet har nu avslutats och som följande inleds flytten av verksamheten i Fix-huset till stadens egna fastigheter. Avsikten är att tillfälligt ta i användning flera av stadens egna byggnader.

 

En ekonomisk fråga

– Hyran för Fix-huset är ca 550 000 euro per år och till detta kommer fastighetens driftsutgifter. Med hänsyn till stadens ekonomiska situation är det motiverat att så fort som möjligt avstå från Fix-huset, då förhandlingar med hyresvärden inte resulterat i en lägre hyresnivå, säger stadsdirektör Tom Simola.

Vid en utflyttning sänks driftskostnaderna från ca 550 000 euro per år till ca 235 000 euro per år.

– Totalt talar vi om en kostnadssänkning på drygt 300 000 euro på årsnivå, tillägger Simola. 

Stadsdirektören sticker inte under stol med att en flytt och utspridning av stadens verksamhet inte är optimal med tanke på den dagliga verksamheten, men han poängterar att arrangemanget är tillfälligt och att det dessutom har en betydande ekonomisk effekt. De direkta flyttkostnaderna, inklusive smärre omändringsarbeten är uppskattade till ca 60 000 euro.

– En inflyttning i F-huset torde tidigast kunna ske under år 2018. Under tiden 1.1.2017–31.8.2018 skulle den totala inbesparingen vara ca 470 000 euro.

Verksamheten i Fix-huset flyttar enligt följande (ändringar möjliga):

Grabbegården

Bildningen, en del av bildningen även i kontorsutrymmen i Karis depån Social och hälsovård: barn- och familjeenheten

Villa Ormnäs

Social och hälsovård

Ekenäs gamla stadshus

Stadskansliet

Utvecklingsavdelningen

Front Office och turistbyrån

Knipnäs

Ekonomiavdelningen

Personalavdelningen

IT

Lönnbergska fastigheten i Karis

Arbetstagare från f.d. Intern Service

F.d. Sjukvårdsskolan

Huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige

Närmare information om flytten och placeringen av tjänster kommer att ges på stadens webbplats under den närmaste månaden.

Tilläggsuppgifter ger:

stadsdirektör Tom Simola, Raseborgs stad, tfn 050 558 2270 stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, tfn 040 519 2991