Regionförvaltningsverket har 23.2.2017 beviljat vattentillstånd åt de tekniska fiskvägarna vid kraftverket i Åminnefors. Tillståndet söks av Raseborgs stad.

Finansieringen av byggandet av fiskvägarna blev klar redan hösten 2016, när staten beslöt att delta med 800 000 euro. Kommunerna i regionen och kraftverksbolaget Koskienergia har redan tidigare förbundit sig till områdets självfinansiering som en del av ”Laxfiskarna till Svartån – vattendragsvisionen 2021”. Byggandet får också EU-finansiering via Freshabit-projektet.

Behandlingen av tillståndet räckte över ett år. Arbetet för att bygga fiskvägarna inleds när byggnadsplaneringen är klar. Följande skeden i projektet är att lämna in bygglovet och förbereda byggarbetet för entreprenadupphandling, som torde ske nästa sommar.

– Byggarbetet kommer att genomföras så, att vattennaturen, vattenområdet och användningen av det tillfogas så liten skada och omak som möjligt. I byggnadsplaneringen fäster man särskild uppmärksamhet vid fiskynglens färd mot havet samt vid sådana detaljer, med vilka man kan underlätta olika fiskarters vandring, konstaterar stadens ansvariga gatuchef Piia Nordström.

Effekterna av byggandet kommer enligt tillståndsvillkoren att följas upp med permanent påkopplade grumlighetsmätare som placeras ovanför och nedanför kraftverksdammen. Testningen av fiskvägarna inleds efter byggandet.
– Byggstarten för fiskvägarna är den första viktiga milstolpen för att återföra vandringsfiskarna till Karisån och ett fint uttryck för det regionala samarbetets styrka, konstaterar verksamhetsledare Jaana Pönni från Västra Nylands vatten- och miljö rf.
– Fiskvägen har betydande fördelar för flodpärlmusslan, laxfiskarna fungerar nämligen som mellanvärdar för flodpärlmusslan. Om man lyckas med att återställa det vandrande laxfiskbeståndet samt öringens och laxens naturliga livscykel till Svartån, är det också möjligt att flodpärlmusslan åter kan föröka sig i ån, tillägger Pönni.

Utöver naturvärden har förverkligandet av fiskvägarna enligt tillståndsgrunderna också en betydande social effekt, och skapar en kännbar fördel när det gäller att utveckla turismen och företagsverksamheten inom Svartåns och Karisåns vattenområde. Projektet höjer också värdet på miljön i området och ökar boendetrivseln och rekreationsanvändningen av ån.

Närmare upplysningar om återställandet av laxfiskarna på den här webbsidan.

Bild: Fiskevägarna vid kraftverkset i Åminnefors fick vattentillstånd. Bild: LUVY.

Närmare uppgifter ger:
Ansvarig gatuchef Piia Nordström, Raseborgs stad, tfn 019 289 3852
Verksamhetsledare Jaana Pönni, Västra Nylands vatten- och miljö rf, tfn 019 323 865
Teknisk direktör Jan Gröndahl, Raseborgs stad, tfn 019 289 2550