Direktionen för Raseborgs Vatten har 7.3.2017 § 18 godkänt bokslutet för år 2016.

Läs bokslutet här pdf RV Bokslut 2016 

Kansliet finns nu på adressen Pehr Sommars gata 8 i Ekenäs, Ekenäs Materialgård.

Like it? Share it!