Kansliet finns nu på adressen Pehr Sommars gata 8 i Ekenäs, Ekenäs Materialgård.

Direktionen för Raseborgs Vatten har 1.3.2016 § 7 godkänt bokslutet för år 2015.

pdf Bokslut 2015

Like it? Share it!