Analysresultaten från proven tagna fredagen den 18.8.2017 visar att vattnet från Mjölbolsta vattentag åter fyll-ler rekommendationerna. I likhet med tidigare prov konstaterades inga koliforma bakterier och mängden heterotrofa bakterier i utgående vattnet hade sjunkit till normalnivå, 11 cfu/ml. Därmed kan kokningsuppma-ningen som gavs för Karis östra delar och Svartå bruk fredagen den 18.8.2017 upphävas.

Uppföljningen av vattenkvaliteten återgår till rutintillsyn. Inga ytterligare pressmeddelanden ges i ärendet.

Tilläggsuppgifter:

Driftchef Guy Westerholm, Raseborgs Vatten 044 744 6555

Vid rutinprovtagning har framkommit, att det i utgående vatten från Mjölbolsta vattentag i Karis fanns 1200 cfu/ml heterotrofa bakterier.

Like it? Share it!