Barn- och familjetjänster

Handikappservice och vuxensocialarbete

Missbrukarvård

Invandrarbyrån

 

Barn- och familjetjänster


Besöksadress: Nils Grbbegatan 5, 10300 Karis


Kansliet: tfn. 019 289 2211  fax 019 232 388

Raseborgs stads växel 019-289 2000


Postadress:

Raseborgs stad, Barn- och familjetjänster,

Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis

 

E-post: förnamn.efternamn(at)raseborg.fi

 

Socialarbetaren nås bäst under telefontiden kl. 11-12

Personal inom barn- och familjetjänster;

       SEMESTER
Holmlund Henna, socialarbetare  019 289 2278  

 

Hyvärinen Marianne,

 

socialarbetare

 

 019 289 2253

 

 

 

Grönroos Elisabeth,

 

socialarbetare

 

 019 289 2269

 

 

 

Lehtikangas Lenita,

 

socialarbetare

 

 019 289 2262

 

 8.5-14.5.2017

 

Gustafsson Frida,

 

familjearbetare

 

 019 289 2287

 

 

 

Engblom Heidi,

 

familjearbetare

 

 019 289 2282

 

 

 

Hall Anne,

 

familjearbetare

 

 019 289 2268

 

 

 

Auermaa Kati,

 

familjearbetare

 

 019 289 2254

 

 

 

Lindqvist Malin,

 

familjearbetare

 

 019 289 2244

 

 

 

Huldén Susann,

 

familjearbetare

 

 019 289 2267

 

 

 

Lindberg Annette,

 

familjearbetare

 

 019 289 2271

 

 

 

Österlund Johanna,

 

familjearbetare

 

 019 289 2229

 

 

 

Nyman Sabine,

 

familjearbetare

 

 019 289 2275

 

 

Lindroos Riina familjearbetare  019 289 2212  

 

Vihlman Theresa

 

enhetschef

 

 019 289 2266

 

 

Nurhonen Tarja

kanslist

 019 289 2211

 

 

       

 

Barnatillsyningsmännen:

Telefontid må-fre 11-12

Mehtonen Sirpa (måndag-torsdag) 019 289 2242
Schulman Minette 019 289 2273

 

Handikappservice och vuxensocialarbete

 

Besöksadress: Raseborgsvägen 37, R-huset,

Kansli: måndag-fredag kl.9-12
tfn. 019-289 2240 och 019-289 2285, fax 019-241 3539

Postadress:

Raseborgs stad , Handikappservice, Raseborgsvägen 37, R-huset, 10650 Ekenäs

Raseborgs stad, Vuxensocialarbete, Raseborgsvägen 37, R-huset, 10650 Ekenäs

 

Tidsbeställningen till Socialarbetaren sker via telefontiden kl. 11-12

 

Vuxen socialarbete och utkomststöd:

Telefontid må-ti och to-fre 11-12
Tfn 019-289 2000

Estlander Maj,  enhetschef  019-289 2250 
Forsten Susann,  socialarbetare  019-289 2000 
Blomberg Mikael socialarbetare  019-289 2000 
Nyström Sonja,  socialarbetare  019-289 2000 
Westerholm-Doolan Barbro, socialarbetare 019-289 2000
Sundström Ann-Christine, socialhandledare 019-289 2255
     
Kontinen Kerttu, förmånshandläggare 019-289 2000
     
     
     

 

Handikappservice:

Estlander Maj, enhetschef 019-289 2250
Lindvik Gunilla, socialarbetare 019-289 2230
Aakula Rebecka, socialhandledare 019-289 2228
Pinola Jaana socialhandledare tjänsteledig
Westerholm Lena, socialhandledare 019-289 2279
Lindholm Michaela, socialhandledare 019-289 2237

 

Missbrukarvård: Raseborgs avvänjningsenhet för missbrukare

 

019 - 289 2395

 

T.f. enhetschef

Kainulainen Monica

tfn. 019 - 289 2393 

 

A-kliniken

 

A-kliniken i Ekenäs:

 

tfn. 019 - 289 3095

  
Österlund Micaela
tfn. 019 - 289 2392

 

A-kliniken i Karis:                                   A-kliniken i Pojo:

Nils Grabbegatan 5                                  Orkdalsvägen 4

10300 Karis                                             10420 Skuru

Engström Heidi                                        Engström Heidi

tfn. 019 - 289 2397                                   tfn. 019 - 289 2397

 

Avvänjningsenhet

Servicekarta för mental- och missbrukarvården 


Invandrarbyrån:

Raseborgsvägen 37 R-huset,
10650 Ekenäs

 

Estlander Maj,  enhetschef  019-289 2250 
Ljung Karin,  invandrarkordinator (tjänsteledig)  019-289 2291 
Vilkama Paula, t.f. invandrarkordinator  019-289 2294 
Kinnunen Tiina, invandrarhandledare 019-289 2293
Hustich John, invandrarhandledare 019-289 2292
Kurvinen Marjo socialhandledare 019-289 2299
Wallen Camilla, Hangö invandrarhandledare 019-289 2298

 

E-post: förnamn.efternamn(at)raseborg.fi

Socialservice
Chef för social service Österlund-Holmqvist Eivor tfn 019-289 2284

Like it? Share it!