Barn- och familjetjänster

Handikappservice och vuxensocialarbete

Missbrukarvård

Invandrarbyrån

 

Barn- och familjetjänster


Besöksadress: Nils Grbbegatan 5, 10300 Karis


Kansliet: tfn. 019 289 2211  fax 019 232 388

Raseborgs stads växel 019-289 2000


Postadress:

Raseborgs stad, Barn- och familjetjänster,

Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis

 

E-post: förnamn.efternamn(at)raseborg.fi

 

Socialarbetaren nås bäst under telefontiden kl. 11-12

Personal inom barn- och familjetjänster;

       SEMESTER
Holmlund Henna, socialarbetare  019 289 2278  10.7-6.8

 

Hyvärinen Marianne,

 

socialarbetare

 

 019 289 2253

 

 17.7-13.8

 

Grönroos Elisabeth,

 

socialarbetare

 

 019 289 2269

 

 26.6-23.7

 

Lehtikangas Lenita,

 

socialarbetare

 

 019 289 2262

 

 24.7-20.8

 

Gustafsson Frida,

 

familjearbetare

 

 019 289 2287

 

 17.7-13.8

 

Engblom Heidi,

 

familjearbetare

 

 019 289 2282

 

 19.6-23.7

 

Hall Anne,

 

familjearbetare

 

 019 289 2268

 

 12.6-9.7

 

Auermaa Kati,

 

socilahandledare

 

 019 289 2254

 

 26.6-23.7

 

Lindqvist Malin,

 

familjearbetare

 

 019 289 2244

 

 10.7-6.8

 

Huldén Susann,

 

familjearbetare

 

 019 289 2267

 

 24.7-27.8

 

Lindberg Annette,

 

familjearbetare

 

 019 289 2271

 

26.6-23.7

 

Österlund Johanna,

 

familjearbetare

 

 019 289 2229

 

 17.7-13.8

 

Nyman Sabine,

 

familjearbetare

 

 019 289 2275

 

 24.7-20.8

Lindroos Riina familjearbetare  019 289 2212  1.6-2.7

 

Vihlman Theresa

 

enhetschef

 

 019 289 2266

 

 12.6-16.7

Nurhonen Tarja

kanslist

 019 289 2211

 

10.7-30.7

 

       

 

Barnatillsyningsmännen:

Telefontid må-fre 11-12

Mehtonen Sirpa (måndag-torsdag) 019 289 2242  På semester 17.7-13.8.2017
Schulman Minette 019 289 2273 På semester 12.6-9.7.2017

 

Handikappservice och vuxensocialarbete

 

Besöksadress: Raseborgsvägen 37, R-huset,

Kansli: måndag-fredag kl.9-12
tfn. 019-289 2240 och 019-289 2285, fax 019-241 3539

Postadress:

Raseborgs stad , Handikappservice, Raseborgsvägen 37, R-huset, 10650 Ekenäs

Raseborgs stad, Vuxensocialarbete, Raseborgsvägen 37, R-huset, 10650 Ekenäs

 

Tidsbeställningen till Socialarbetaren sker via telefontiden kl. 11-12

 

Vuxen socialarbete och utkomststöd:

Telefontid må-ti och to-fre 11-12
Tfn 019-289 2000

Estlander Maj,  enhetschef  tjänsteledig
Forsten Susann,  socialarbetare  019-289 2000 
Blomberg Mikael socialarbetare  019-289 2000 
Nyström Sonja,  socialarbetare  019-289 2000 
Westerholm-Doolan Barbro, socialarbetare 019-289 2000
Sundström Ann-Christine, socialhandledare 019-289 2255
Jäntti Lena, socialhandeldare 019-289 2000
Kontinen Kerttu, förmånshandläggare 019-289 2000
     
     
     

 

Handikappservice:

Estlander Maj, enhetschef tjänsteledig
     
Aakula Rebecka, socialhandledare 019-289 2228
Pinola Jaana socialhandledare tjänsteledig
Westerholm Lena, socialhandledare tjänsteledig
Lindholm Michaela, socialhandledare 019-289 2237
Augustsson Erika socialhandledare 019-289 2279

 

Missbrukarvård: Raseborgs avvänjningsenhet för missbrukare

 

019 - 289 2395

 

T.f. enhetschef

Kainulainen Monica

tfn. 019 - 289 2393 

 

A-kliniken

 

A-kliniken i Ekenäs:

 

tfn. 019 - 289 3095

  
Österlund Micaela
tfn. 019 - 289 2392

 

A-kliniken i Karis:                                   A-kliniken i Pojo:

Nils Grabbegatan 5                                  Orkdalsvägen 4

10300 Karis                                             10420 Skuru

Engström Heidi                                        Engström Heidi

tfn. 019 - 289 2397                                   tfn. 019 - 289 2397

 

Avvänjningsenhet

Servicekarta för mental- och missbrukarvården 


Invandrarbyrån:

Raseborgsvägen 37 R-huset,
10650 Ekenäs

 

Estlander Maj,  enhetschef  019-289 2250 
Ljung Karin,  invandrarkordinator (tjänsteledig)  019-289 2291 
Vilkama Paula, t.f. invandrarkordinator  019-289 2294 
Kinnunen Tiina, invandrarhandledare 019-289 2293
Hustich John, invandrarhandledare 019-289 2292
Kurvinen Marjo socialhandledare 019-289 2299
Wallen Camilla, Hangö invandrarhandledare 019-289 2298

 

E-post: förnamn.efternamn(at)raseborg.fi

Socialservice
Chef för social service Österlund-Holmqvist Eivor tfn 019-289 2284

Like it? Share it!