Barn- och familjetjänster

Handikappservice och vuxensocialarbete

Missbrukarvård

Invandrarbyrån

 

Barn- och familjetjänster


Besöksadress: Nils Grbbegatan 5, 10300 Karis


Kansliet: tfn. 019 289 2211  fax 019 232 388

Raseborgs stads växel 019-289 2000


Postadress:

Raseborgs stad, Barn- och familjetjänster,

Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis

 

E-post: förnamn.efternamn(at)raseborg.fi

 

Socialarbetaren nås bäst under telefontiden kl. 11-12

Personal inom barn- och familjetjänster;

       SEMESTER
Holmlund Henna socialarbetare  019 289 2278  

 

Hyvärinen Marianne

 

socialarbetare

 

 019 289 2253

 

 

 

Grönroos Elisabeth

 

socialarbetare

 

 019 289 2269

 

 

 

Lehtikangas Lenita

 

socialarbetare

 

 019 289 2262

 

 

Auermaa Kati tf. socialarbetare 019 289 2254  

 

Engblom Heidi

 

familjearbetare

 

 019 289 2282

 

 

 

Hall Anne

 

familjearbetare

 

 019 289 2268

 

 

 

Gustafsson Frida

 

familjearbetare

 

019 289 2287

 

 

 

Lindqvist Malin

 

familjearbetare

 

 019 289 2244

 

 

 

Huldén Susann

 

familjearbetare

 

 019 289 2267

 

 

 

Lindberg Annette

 

familjearbetare

 

 019 289 2271

 

 

 

Österlund Johanna

 

familjearbetare

 

 019 289 2229

 

 

 

Nyman Sabine

 

familjearbetare

 

 019 289 2275

 

 

Lindroos Riina familjearbetare  019 289 2212  

 

Vihlman Theresa

 

enhetschef

 

 019 289 2266

 

 

Nurhonen Tarja

kanslist

 019 289 2211

 

 

 

       

 

Barnatillsyningsmännen:

Telefontid må-fre 11-12

Mehtonen Sirpa (måndag-torsdag) 019 289 2242 
Schulman Minette 019 289 2273

 

Handikappservice och vuxensocialarbete

 

Besöksadress: Raseborgsvägen 37, R-huset,

Kansli: måndag-fredag kl.9-12
tfn. 019-289 2240 och 019-289 2285, fax 019-241 3539

Postadress:

Raseborgs stad , Handikappservice, Raseborgsvägen 37, R-huset, 10650 Ekenäs

Raseborgs stad, Vuxensocialarbete, Raseborgsvägen 37, R-huset, 10650 Ekenäs

 

Tidsbeställningen till Socialarbetaren sker via telefontiden kl. 11-12

 

Vuxen socialarbete och utkomststöd:

Telefontid må-ti och to-fre 11-12
Tfn 019-289 2000

Estlander Maj  enhetschef  tjänsteledig
Forsten Susann  socialarbetare  019-289 2252 
Blomberg Mikael socialarbetare  019-289 2263 
Nyström Sonja  socialarbetare  019-289 2264 
Westerholm-Doolan Barbro socialarbetare 019-289 2249
Sundström Ann-Christine socialhandledare 019-289 2255
Jäntti Lena socialhandeldare 019-289 2250
Kontinen Kerttu förmånshandläggare 019-289 2257
     
     
     

 

Handikappservice: Telefontid kl. 11-12 måndag, onsdag-fredag

Estlander Maj enhetschef tjänsteledig
Himanen Jessica socialarbetare  019-289 2230
Aakula Rebecka socialhandledare 019-289 2228
Pinola Jaana socialhandledare tjänsteledig
Westerholm Lena socialhandledare tjänsteledig
Lindholm Michaela socialhandledare 019-289 2237
Augustsson Erika socialhandledare 019-289 2279

 

Missbrukarvård: Raseborgs avvänjningsenhet för missbrukare

 

019 - 289 2395

 

T.f. enhetschef

Kainulainen Monica

tfn. 019 - 289 2393 

 

A-kliniken

 

A-kliniken i Ekenäs:

 

tfn. 019 - 289 3095

  
Österlund Micaela
tfn. 019 - 289 2392

 

A-kliniken i Karis:                                   A-kliniken i Pojo:

Nils Grabbegatan 5                                  Orkdalsvägen 4

10300 Karis                                             10420 Skuru

Engström Heidi                                        Engström Heidi

tfn. 019 - 289 2397                                   tfn. 019 - 289 2397

 

Avvänjningsenhet

Servicekarta för mental- och missbrukarvården 


Invandrarbyrån:

Raseborgsvägen 37 R-huset,
10650 Ekenäs

 

Estlander Maj enhetschef (tjänstledig) 019-289 2250 
Ljung Karin invandrarkoordinator  019-289 2291 
Paula Vilkama flyktinghandledare 019-289 2294
Kinnunen Tiina invandrarhandledare 019-289 2293
Keskikylä Marie invandrarhandledare 019-289 2292
Kurvinen Marjo socialhandledare 019-289 2299
Wallen Camilla, Hangö invandrarhandledare 019-289 2298

 

E-post: förnamn.efternamn(at)raseborg.fi

Socialservice
Chef för social service Österlund-Holmqvist Eivor tfn 019-289 2284

Like it? Share it!