Raseborgs stad säljer med anbudsförfarande: den unika Villa Ormnäs invid havet och Ramsholmens grönområde

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning Villa Ormnäs på Ormnäsvägen 3 i Ekenäs. Tomtens 710-4-86-4 areal är 3784 m². På tomten finns ett unikt stockhus, Villa Ormnäs, som tidigare har fungerat som bostad, hantverksskola och kontor. Byggnaden har de senaste åren använts som kontorslokal. Inventarier ingår inte i försäljningen.

Se på en video 

 

Byggnaden är delvis i 2-plan och ca 900 m2 (inte kontrollmätt), byggd kring år 1885 med träfasad och plåttak. Fastigheten har oljevärme och är kopplad till kommunalteknik. Byggnaden är i stadens egen användning men kan frigöras snabbt.

Byggnaden utgör en del av en unik miljö invid havet intill Hagens naturskyddsområde och Ramsholmen Närheten till centrum av Ekenäs erbjuder stora utvecklingsmöjligheter.

I gällande detaljplan (Villa Ormnäs 1083-73) är tomten betecknad AL-1/s, vilket avser kvartersområde för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader samt inkvarteringsverksamhet där miljön skall bevaras. Byggrätten är 1200 m² + 80 m².

Fastigheten säljs till högstbjudande (totalpris, €). Villkorliga anbud godkänns inte.

Om anbuden är lika höga, avgörs ordningen genom lottning. Staden förbehåller sig dock rätten att förkasta alla anbud.

Anbud på Villa Ormnäs bör inlämnas till Raseborgs stad, mätningsenheten, adr. Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis i slutna kuvert märkta ”Villa Ormnäs”, senast den 15 december 2017 kl. 14.00.

Tilläggsuppgifter ger mätningschef Roger Nyberg, tfn 019 289 3821.

 

 


 

         

Raseborgs stad säljer med anbudsförfarande Tenala f.d. kommunkansli

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning Tenala f.d. kommunkansli, fastighetsbeteckning 710-20-9-4, på Kommunalhusvägen 2b i Tenala. Tomtens areal är 2701 m² och den är bebyggd med en kontorsbyggnad och garage. Byggnaden har de senaste åren delvis använts för skolans eftermiddagsverksamhet.

Byggnaden är i 11/2-plan med tekniska utrymmen i källaren och med en våningsyta om ca 250 m² (inte kontrollmätt), byggd ca 1800 med träfasad och plåttak. Byggnaden är ansluten till kommunalteknik och har oljeuppvärmning gemensamt med brandstationen.

I gällande detaljplan över Tenala centrum, är objektet antecknat som AO/s, kvartersområde för fristående småhus där miljön bevaras.

Fastigheten säljs till högstbjudande (totalpris, €). Villkorliga anbud godkänns inte.
Om anbuden är lika höga, avgörs ordningen genom lottning. Staden förbehåller sig dock rätten att förkasta alla anbud.

Anbud på Tenala f.d. kommunkansli bör inlämnas till Raseborgs stad, mätningsenheten, adr. Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis i slutna kuvert märkta ”Tenala f.d. kommunkansli”, senast den 15 december 2017 kl. 14.00.

Tilläggsuppgifter ger mätningschef Roger Nyberg, tfn 019 289 3821.

 


         

 

Raseborgs stad säljer med anbudsförfarande: Fastigheten Lyckebo 7:0 i Västanfjärd i Kimitoöns kommun

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning fastigheten Lyckebo 7:0 (322-532-7-0) på Sundviksvägen 56 i Västanfjärd. Fastighetens areal är 2226 m² och den är bebyggd med en bostadsbyggnad och garage. Bostadsbyggnaden har de senaste åren stått tom med grundvärme.

Byggnaden är i 11/2-plan med källarvåning och bostadsytan ca 110 m2 (inte kontroll-mätt), byggd ca 1950 med plåtfasad och tegeltak. Byggnaden är ansluten till kommunalteknik och har eluppvärmning.

I gällande delgeneralplan över Västanfjärd centrumområde, är fastigheten antecknad som A-2, bostadsområde.

Fastigheten säljs till högstbjudande (totalpris, €). Villkorliga anbud godkänns inte.
Om anbuden är lika höga, avgörs ordningen genom lottning. Staden förbehåller sig dock rätten att förkasta alla anbud.

Anbud på fastigheten bör inlämnas till Raseborgs stad, mätningsenheten, adr. Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis i slutna kuvert märkta ”Lyckebo”, senast den 15 december 2017 kl. 14.00.

Tilläggsuppgifter ger mätningschef Roger Nyberg, tfn 019 289 3821.

 

Like it? Share it!