Raseborgs stad säljer med anbudsförfarande: f.d. Bromarfhemmet beläget i vacker strand- och åsmiljö

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning f.d. Bromarfhemmet vid Vättlaxvägen 177 i Bromarv. Försäljningsobjektetet består av ett omkring 2,4 hektar stort markområde samt ett ca 1,77 hektar stort vattenområde av fastigheten Bromarf kommunalhem 1:17 (710-509-1-17). Markområdet är beläget i åsmiljö och gränsar till strand. På fastigheten finns en gammal byggnad som tidigare fungerat som åldringshem. Inventarier ingår inte i försäljningen.

På markområdet finns en reningsverksbyggnad som med närliggande areal kommer att utbrytas till en egen fastighet och ingår således inte i fastighetsförsäljningen.

Byggnadens våningsyta är ca 900 m², I-plan (med källare) med stenfasad och plåttak. Byggnaden, som är uppförd på 1920-talet, värms upp med olja och har maskinell ventilation.

I gällande delgeneralplan för Bromarv kyrkoby (7642) har fastigheten följande beteckningar:

  • PY, vilket betyder område för allmän service och förvaltning och som omfattar en byggrätt om 1200 m²-våningsyta. Enligt planbestämmelserna reserveras området för byggnader avsedda för allmän förvaltning eller allmän service samt servicebostäder. På området får byggas bostäder för verksamhetens personal.
  • ET, vilket betyder ”område för samhällsteknisk tjänst”, dvs. reningsverksbyggnaden med närliggande område är undantagen från försäljningen.

Anbud på f.d. Bromarfhemmet bör inlämnas till Raseborgs stad, mätningsenheten, adr. Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis i slutna kuvert märkta ”f.d. Bromarfhemmet”, senast den 31 juli 2017 kl. 14.00.

Stadsstyrelsen beslöt att förlänga anbudstiden för fastigheten Bromarf kommunalhem 710-5091-17. Tekniska centralen i samarbete med utvecklingsavdelningen ges i uppdrag att handha ärendet. Stadsstyrelsen tar efter inlämnandet av anbuden ställning till anbuden och förbehåller sig rätten att vid behov förkasta givna anbud. Tidigare inlämnade anbud beaktas.

Stadsstyrelsen beslöt att förlänga anbudstiden till 31.7.2017 och att vid val av anbud beakta den kommande verksamheten och dess sysselsättande verkningar.

Tilläggsuppgifter ger mätningschef Roger Nyberg, tfn 019 289 3821, 
e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Like it? Share it!