Raseborgs stad säljer med anbudsförfarande: Box butik i skärgårdsmiljö

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning Box butik (fastighet 710-439-1-97) på Boxvägen 291. Fastighetens areal är 3 297 m2 och den är bebyggd med en butiks- och ekonomibyggnad. Byggnaderna har de senaste åren varit uthyrda till företagare som har drivit sommarcafé- och butiksverksamhet med tillhörande bränsleförsäljning.
Bränsleförsäljningsanordingar ingår inte i försäljningen.

Butiksbyggnaden är belägen intill stranden i idyllisk skärgårdsmiljö. Fastigheten består av två skiften, där landsvägen delar vägen till bryggan som är i allmän användning och ett vägservitut löper till grannfastigheter.

På fastigheten finns Rosk’n Rolls ekopunkt.

Den här 184 mbyggnaden i 1-plan med ½ källarvåning (kontorsyta ca 116 m2 och butiksyta ca 68 m2) är byggd i slutet av 1950-talet med träfasad och plåttak.

Byggnaden har egen ny borrbrun från år 2013 och oljeuppvärmning. Byggnaden är uthyrd med butik och caféverksamhet. Ekonomibyggnaden, som är omkring 140 m2, är byggd i början av 1960-talet.

I gällande generalplan över Ekenäs östra skärgård är området kring Box butiken antecknad som småbåtshamn, LV.

Fastigheten säljs till högstbjudande (totalpris, €). Villkorliga anbud godkänns inte.

Om anbuden är lika höga, avgörs ordningen genom lottning. Staden förbehåller sig dock rätten att förkasta alla anbud.

Anbud på Box butik bör inlämnas till Raseborgs stad, mätningsenheten, adr. Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis i slutna kuvert märkta ”Box butik”, senast den 9 juni 2017 kl. 14.00.

Tilläggsuppgifter ger mätningschef Roger Nyberg, tfn 019 289 3821, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

pdf Box karta


 

Raseborgs stad säljer med anbudsförfarande: Gamla biblioteket i stadsmiljö

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning en tomt (710-3-34-4) på Raseborgsvägen 8a. Tomtens areal är 609 m² med en byggrätt om 280m². På tomten finns ett unikt stockhus – Gamla biblioteket – som tidigare har fungerat som bostad, musikskola och bibliotek. Byggnaden har de senaste åren varit uthyrd till föreningar och privatpersoner som kontorslokal och övningsutrymme. Inventarier ingår inte i försäljningen.

Byggnaden är ca 206 m², i 1-plan med träfasad och plåttak. Värme, el och vatten kommer från biblioteksbyggnaden, varvid huset behöver förses med egna anslutningar. Byggnaden, som är byggd kring år 1900, är uthyrd.

Byggnaden är en del av en kulturhistorisk miljö bestående av Ekenäs bibliotek, Ekenäsgården och daghemmet Rasebo som ligger i samma kvarter. Närheten och läget erbjuder utvecklingsmöjligheter. 

I gällande detaljplan (Ekenäsgården 872-72) har tomten beteckningen KTY/s, vilket syftar på kvartersområde för verksamhetsbyggnader. Byggrutan på tomten har tilläggsbeteckning as100% I sr 280, vilket möjliggör boende. Ägaren kan anhålla om lov att ändra byggnaden till boende.

Fastigheten säljs till högstbjudande (totalpris, €). Villkorliga anbud godkänns inte.

Om anbuden är lika höga, avgörs ordningen genom lottning. Staden förbehåller sig dock rätten att förkasta alla anbud.

Anbud på Gamla biblioteket bör inlämnas till Raseborgs stad, mätningsenheten, adr. Elin Kurcksgatan 11 B, 10300 Karis i slutna kuvert märkta ”Gamla biblioteket”, senast den 9 juni 2017 kl. 14.00.

Tilläggsuppgifter ger mätningschef Roger Nyberg, tfn 019 289 3821, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

pdf Gamla biblioteket: detaljplan

pdf Gamla biblioteket: karta


Raseborgs stad säljer med anbudsförfarande: Villa Stolze i bruksmiljö

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning Villa Stolze (fastighet 710-679-2-36) på Smidesvägen 2 i Fiskars. Fastighetens areal är 2100 m² och den är bebyggd med en kombinerad butiks- och bostadsbyggnad. Byggnaden har de senaste åren stått tom med grundvärme.

Byggnaden som är omkring 380 m2 och i 1-plan med källarvåning har rappad fasad och plåttak. Byggnaden som härstammar från 1964 är ansluten till kommunalteknik och har oljeuppvärmning.

I gällande detaljplan över Fiskars linjerna, där Villa Stolze finns, är fastigheten antecknad som AO/s-1. Beteckningen avser kvartersområde för fristående småhus i vilken miljöns karaktär ska bevaras. Villa Stolze lämpar sig för t.ex. butiksverksamhet eller som bostadshus.

Fastigheten säljs till högstbjudande (totalpris, €). Villkorliga anbud godkänns inte.

Om anbuden är lika höga, avgörs ordningen genom lottning. Staden förbehåller sig dock rätten att förkasta alla anbud.

Anbud på Villa Stolze bör inlämnas till Raseborgs stad, mätningsenheten, adr. Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis i slutna kuvert märkta ”Villa Stolze”, senast den 9 juni 2017 kl. 14.00.

Tilläggsuppgifter ger mätningschef Roger Nyberg, tfn 019 289 3821, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

pdf Villa Stolze: karta

Like it? Share it!