Raseborgs stad säljer med anbudsförfarande helheten Gamla bastun invid Stallörsparken i Ekenäs

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning tomt (710-2-11-66) på Västvallen 11. Tomtens areal är 1544 m² med en byggrätt om 650 m². På tomten finns tre byggna-der, Gamla bastun från 1919: ett unikt stenhus som tidigare har fungerat som allmän bastu, samlingslokal och ateljé. Bostadshuset från sent 1800-tal: har använts som bostadbyggnad. Nya bastun från 1969: har använts som allmän bastu.

Raseborgs stad säljer med anbudsförfarande den unika Villa GRANTORP invid POJOVIKEN

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning Villa Grantorp på Grantorpsvägen 140. Helheten utgörs av fastigheterna 710-697-1-1, 710-697-1-2 och 710-697-1-16, vilkas gemensamma areal är ca 3,8 ha land och ca1,6 ha vatten. Villa Grantorp är ett unikt stockhus, som har byggts till sommarbostad och tidigare fungerat som lägergård. Byggnaden har de senaste åren använts som lägergård och evenemangslokal. Inventarier ingår inte i försäljningen.