Raseborgs stad säljer med anbudsförfarande den unika Villa GRANTORP invid POJOVIKEN

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning Villa Grantorp på Grantorpsvägen 140. Helheten utgörs av fastigheterna 710-697-1-1, 710-697-1-2 och 710-697-1-16, vilkas gemensamma areal är ca 3,8 ha land och ca1,6 ha vatten. Villa Grantorp är ett unikt stockhus, som har byggts till sommarbostad och tidigare fungerat som lägergård. Byggnaden har de senaste åren använts som lägergård och evenemangslokal. Inventarier ingår inte i försäljningen.

Raseborgs stad säljer med anbudsförfarande: f.d. Bromarfhemmet beläget i vacker strand- och åsmiljö

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning f.d. Bromarfhemmet vid Vättlaxvägen 177 i Bromarv. Försäljningsobjektetet består av fastigheten Bromarf komunalhem 1:17 (710-509-1-17) innefattande ca 2,3 hektar markområde samt ca 1,75 hektar vattenområde (totalareal 4,050 ha enligt fastighetsregistret). Fastigheten är belägen i åsmiljö och gränsar till strand. På fastigheten finns en gammal byggnad som tidigare fungerat som åldringshem. Inventarier ingår inte i försäljningen.

Raseborgs stad säljer med anbudsförfarande: den unika Villa Ormnäs invid havet och Ramsholmens grönområde

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning Villa Ormnäs på Ormnäsvägen 3 i Ekenäs. Tomtens 710-4-86-4 areal är 3784 m². På tomten finns ett unikt stockhus, Villa Ormnäs, som tidigare har fungerat som bostad, hantverksskola och kontor. Byggnaden har de senaste åren använts som kontorslokal. Inventarier ingår inte i försäljningen.

Raseborgs stad bjuder ut till försäljning Tenala f.d. kommunkansli, fastighetsbeteckning 710-20-9-4, på Kommunalhusvägen 2b i Tenala. Tomtens areal är 2701 m² och den är bebyggd med en kontorsbyggnad och garage. Byggnaden har de senaste åren delvis använts för skolans eftermiddagsverksamhet.