Reino Kärkkäinen Fritidschef 019 289 2145

Nicolina Holmberg

Specialungdomsledare 019 289 2736

Sofia Haglund

Specialungdomsledare 019 289 2733

Mikael Sandell

Ungdomsledare 019 289 2734
Nadine Vartiainen Ungdomsledare

019 289 2739

Anna Packalén Ungdomsledare 019 289 2735
Sebastian Berg  Ungdomsledare 019 289 2732

Vill du mejla oss skickar du till:

fornamn.efternamn(a)raseborg.fi

 

 

 

 

 

 

Anna Packalén, Nicolina Holmberg, Reino Kärkäinen, Sofia Haglund & Nadine Vartiainen.

Like it? Share it!