Reino Kärkkäinen Fritidschef 019 289 2145

Nicolina Holmberg

Specialungdomsledare 019 289 2736

Anna Packalén

Ungdomsledare 019 289 2735

Sofia Haglund

Ungdomsledare 019 289 2733
Nadine Vartiainen Ungdomsledare

019 289 2739

Mikael Sandell Ungdomsledare 019 289 2734

Vill du mejla oss skickar du till:

fornamn.efternamn(a)raseborg.fi

 

 

 

 

 

 

Anna Packalén, Nicolina Holmberg, Reino Kärkäinen, Sofia Haglund & Nadine Vartiainen.

Like it? Share it!