Individuellt arbete
Individuellt arbete innebär att vi stöder ungdomar och hjälper dem med problemlösning och leder dem igenom svåra situationer i deras liv.
Är ungdomarna oroliga över något kan dom ta kontakt med ungdomsledarna för råd och stöd. Ifall en anhörig eller en vän har oro över någon ungdom kan de också vara i kontakt med ungdomsledarna.
Vi jobbar också i samarbete med socialbyrån, familjecentret samt elevvården.

Smågruppsverksamhet
Smågruppsverksamhet dras av ungdomsledarna antingen på skoltid eller på fritiden. Målet med grupperna är bland annat att stärka självkänslan och självförtroendet hos ungdomarna. I grupperna diskuterar vi mycket, gör övningar och hittar på olika aktiviteter. Deltagarna väljer långt själva vilka ämnen som man arbetar med under gruppträffarna. Värderingfritt samtal ligger som bas för grupperna.

Skolor
Vi samarbetar med alla skolor i Raseborg, speciellt med specialklasserna. Vi ordnar rast verksamhet, smågruppsverksamhet samt olika temadagar, HUBU lektioner för nionde klassisterna i hela Raseborg och är med på Raseborgs Offspring som ordnas 24.5.2017.
Vi deltar även i andra projekt som skolorna ordnar.

Workshops
Vi ordnar även olika workshops för barn och ungdomar med olika teman.
Exempelvis nybörjarkurser i skateing, handledning i att skriva cv och arbetsansökningar, fotografering m.m.

 

 

 

Like it? Share it!