Genom kortansökan får vi information om ungdomarnas intressen och kan sedan ta det i beaktande i programplaneringen för ungdomsgården.

Uncan-kortet är avsett för 9-17-åringar. Med kortet kan ungdomarna få rabatt på Ungdomsbyråns evenemang samt hos Ungdomsbyråns samarbetspartners.

Uncan-kortet är gratis och är i kraft fyra år. Kortet kommer att vara i samma storlek som ett vanligt kreditkort, för att det skall vara enkelt att tag det med sig.

Uncan-kortet får du genom att fråga efter en ansökningsblankett av ungdomsledarna som även kan hjälpa dig att fylla i den. 

Like it? Share it!