Vad är ungdomsfullmäktige?
Raseborgs ungdomsfullmäktige är politiskt och religiöst obundet och påverkar ärenden som är viktiga för unga. Raseborgs ungdomsfullmäktige består av 15 medlemmar i åldern 12-18. Mandatperioden är ett år och fullmäktige väljs av ungdomsparlamentet.

Vi syns
Ungdomsfullmäktige i Raseborg har representanter i en stor del av nämnderna i Raseborg. På så sätt kan ungdomarna få möjlighet att påverka. Nämndrepresentanterna är följande:

Ungdomsfullmäktige i Raseborg jobbar för ungdomarnas välmående och intressen i staden. Ungdomsfullmäktige fungerar som en länk mellan beslutsfattarna och Raseborgs ungdomar. Vi ordnar olika evenemang och tillställningar för ungdomar, samt ger ungdomarna en chans att påverka i frågor som direkt berör dem.

Vill du veta mer? Kontakta oss
https://www.facebook.com/RaseborgsUngdomsfullmaktige/
På instagram: raaseporinnuorisovaltuusto

Handledare för Raseborgs ungdomsfullmäktige är ungdomsledare Sofia Haglund (sofia.haglund(at)raseborg.fi) och fritidschef Reino Kärkkäinen.

Ungdomsfullmäktige 2017

Ungdomsparlamentet i Raseborg valde ett nytt ungdomsfullmäktige i december 2016. På sitt första möte valde UF Rebecka Lönnqvist till ny ordförande, Max Kopra till vice ordförande, Ines Latvala till sekreterare och Ulriikka Leino till ansvarig för social media. Nämndrepresentanterna är följande: Anniina Mäntynen (grundtrygghet), Isak Slöör (bildning), Max Kopra (samhällstekniska) Emil Thuésen (kulturnämnden) och Emilie Jäntti (fritidsnämnden).

 

Övriga medlemmar i Ungdomsfullmäktige 2017: 

Wilma Westerlund

Joshua Elenius

Isabelle Hyytiäinen

Mikael Karenius

Jesse Peltomaa

Julius Thuésen

Hanna Karvonen

 

Ungdomsfullmäktige i Raseborg vill jobba för följande 2017:

1)Jobba för jämlikhet
Även om du är ung ska du ha lika mycket att säga till om i samhället
- oberoende modersmål, bakgrund, hudfärg, religion, etnicitet, kön, sexuell läggning och ålder är alla lika värda och vi ska respektera varandra.

2)Få ner språkmuren
Främja gott samarbete mellan ungdomar
t.ex. genom att ordna gemensam dag för finsk- och svensksspråkiga skolor som studerande- och elevkårsstyrelser initierar

3)Få ungas röst hörd
Ungdomsfullmäktige jobbar under året med att föra fram ungas politiska åsikter. En gång i året samlas ungdomar till Ungdomsparlamentet. Under året jobbar också ungdomsfullmäktiges representanter i olika nämnder och det ordnas Elevkårsdagen för elevkårsstyrelser.
Utöver detta skriver vi insändare, ger utlåtande, syns aktivt i media och på sociala medier, tar initiativ och deltar aktivt i evenemang, både egna och sådana andra ordnar.

4) Flera platser för unga
Det behövs platser där unga får vara och umgås utan att det upplevs som störande. Unga har samma rätt att finnas till och leva som alla andra.
- Speciellt under sommaren saknas det en plats för unga att vara på
- Ungdomsfullmäktige vill se flera sommarevenemang för unga

5) Bättre, flera och säkrare möjligheter för unga att ta sig fram
Ungdomsfullmäktige uppmanar alla att respektera fartbegränsningar och följa trafikreglerna. Det handlar om allas rätt till trygghet i trafiken.
- Mera cykelvägar och enhetliga cykelstråk
- Bättre bussförbindelser på kvällar och veckoslut
Trafiksäkerheten främjas t.ex. genom att flytta 60-farthastighetsmärket på Bromarvvägen i Tenala kyrkby mot Bormarv till Prästkulla-avtaget (Ingvalsbyvägen).

 

Like it? Share it!