I Raseborg finns det ungdomsgårdar i Ekenäs, Karis, Svartå, Pojo, Fiskars och Tenala. På ungdomsgårdarna (uncan) finns det massor med aktiviter och sysselsättning. På uncan kan du:

  • Träffa och hänga med vänner och ungdomsledare
  • Lyssna på musik
  • Göra dina läxor
  • Spela olika spel och Playstation
  • Läsa tidningar
  • Titta på tv och film
  • Laga mat
  • Spela pingis
  • Biljard
  • Spela olika bollspel

Under läsåret ordnas verksamhet efter behov och önskemål.

Välkommen!

Like it? Share it!