Ett utrymme på 75 m2 i trafikcentret vid Ekenäs tågstation uthyrs.

Månadshyran är utan moms 925 euro. Hyressäkerhet krävs.  I hyran ingår vatten-  och värmekostnaderna samt kostnaderna för skötseln av uteområdet.

Finns möjlighet till bilplatser.  

Tilläggsinformation ger fastighetschef Catharina Lindström, tfn 019 289 3985 eller utrymmesförvaltningschef Anna Friberg, tfn 019 289 3904.

Fritt formulerad ansökan skall senast 5.1.2018 kl. 15.30 inlämnas till adressen: Utrymmesförvaltningen, Elin Kurcksgatan 11, 10300 Karis.

Raseborg 12.12.2017


UTRYMMESFÖRVALTNINGEN

Like it? Share it!