Äldrerådet i Raseborg

Stig Nyberg, ordförande (Viva Stenvall)

Anneli Böckerman, vice ordförande (Harding Lindholm)

Pertti Kinnunen (Seija Kannelsuo)

Irmelin Pettersson (Catharina Hindrén)

Tor Wernér (Jan Björklöf)

Isa Forsbäck (Maj-Britt Malmén)

Pirjo Rautiainen (Kaisa Ylimys-Ahlroth)

Äldrerådet i Raseborg är ett lagstadgat organ som företräder de äldre i staden och är kommuninvånarnas kanal för deltagande, påverkan och uppföljning i ärenden som särskilt gäller den äldre befolkningen. Rådets funktion är också att befrämja samarbetet mellan myndigheter, äldre personer, pensionärs¬föreningar och andra samarbetspartner inom staden.

Äldrerådet

- deltar i utarbetande av planen för den åldrande befolkningens välfärd och i utvärderingen av servicens tillräcklighet och kvalitet.

- påverkar planering, beredning och uppföljning i frågor som berör den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet och möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller den service som den äldre befolkningen behöver.

- följer med utvecklingen av de äldres behov och sträva till att främja samarbetet mellan äldreorganisationer/pensionärsföreningar, myndigheter och staden.

- verkar för att de äldre likvärdigt skall kunna ta del i samhällets verksamhetsformer.

Äldrerådets ordförande är Stig Nyberg, tfn 0400 970 047, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Viceordförande är Anneli Böckerman, tfn 0400-768383, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Som sekreterare fungerar chefen för äldreservice Kirsi Ala-Jaakkola tfn: 019-2892220, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..