Tenala-Bromarf servicehem är ett resurserat serviceboende i närheten av Tenala centrum för äldre som behöver vård och omsorg dygnet runt.

För att beviljas en plats på servicehemmet utgår man från den äldres vårdbehov, och beslutet fattas av SAS‐gruppen.

Vår målsättning

Vi strävar till att varje inneboende får en individuell, trygg, rehabiliterande och god vård i en hemlik miljö.

Vi strävar till att alla inneboende, anhöriga och personal trivs på Tenala-Bromarf servicehem.

Vår verksamhet

På servicehemmet finns 23 hyresbostäder. Bostädernas storlek varierar och de flesta bostäder är försedda med en liten kokvrå och egen wc/duschrum (3 bostäder/rum delar wc/dusch).

Tillsammans med anhöriga möbleras bostaden med egna möbler.

Matsal/dagsal, tv rum samt bastu finns till för alla. All mat tillreds i köket som är beläget på Tenala-Bromarf servicehem.

Vi arbetar enligt egenvårdarsystem och erbjuder inneboende individuell vård, omsorg och service dygnet runt.

Vi vill erbjuda en meningsfull vardag utgående från inneboendes behov, förutsättningar och önskemål bl.a. sång och musik, utevistelse, pyssel, utflykter etc.

Församlingens präst besöker servicehemmet regelbundet för andaktsstunder.

Läkartjänsterna erbjuds av Doctagons fjärrläkartjänster som finns till förfogande dygnet runt. Vi har telefonrond varje vecka och läkaren besöker oss var tredje månad. Personalen kontaktar läkaren vid behov.

Inneboende får bo kvar på Tenala-Bromarf servicehem till livets slut, vi strävar till att undvika onödiga flyttningar.

Anhöriga

Anhöriga är en viktig länk i vården. Vi tar gärna emot information, som bidrar till den äldres vård och välbefinnande.  Vi strävar till regelbunden kontakt med anhöriga. Vi ordnar anhörigkvart för att tillsammans utreda önskemål gällande vården av er äldre. Vi tar gärna emot utvecklingsidéer.

Anhöriga är alltid välkomna på besök.

Avgifter

Inneboende betalar hyra för sin bostad, ett hyreskontrakt skrivs. Därtill betalas en avgift för mat, tvätt och en vårdavgift som fastställs enligt inkomsterna. Ni kan ansöka om vårdbidrag- och hyresbidrag från Fpa.

Kostnader för läkemedel, bruksförnödenheter, fotvård m.m. bekostas utav inneboende.

Kontaktuppgifter

Adress: Germundbyvägen 3, 10520 Tenala

Boendeenhetschef: tfn 019-289 3350/ 019‐289 3275 vardagar kl. 7‐15 (13)

Sjukskötare: tfn 019‐289 3351 vardagar kl. 7‐15 (13)

Vårdpersonal: 019 289 3350 dygnet runt.