Christel von Martens läser texter av Tove Jansson på

Bromarv bibliotek 27.1 kl. 17.00-18.30

Gratis högläsning, du väljer själv vad du vill betala för kaffe/te och tilltugg. Välkommen!

Viddla är en filmstreamingtjänst som du kan använda fr.o.m. 20.12 med ditt bibliotekskort och pinkod. Du hittar Viddla på adressen https://viddla.fi/

Den gamla adressen till Lukas Ellibs upphör den 31.10. Fr.o.m. den 1.11 är adressen: www.ellibslibrary.com/helle

Adressen till vårt webbibliotek är nu

https://koha.helle-kirjastot.fi

Fr.o.m. 25.5 kan du endast låna med bibliotekskort eller mobilkort. Du kan inte längre använda körkort eller FPA-kort för att låna material!

OBS! Var beredd att styrka din identitet då du använder mobilkort.

 

 

 bokhylla

Alla barn behöver böcker, men alla böcker passar inte alla barn. Därför har Ekenäs bibliotek nu en så kallad Äppelhylla på barnavdelningen.

Äppelhyllans medier vänder sig framförallt till barn och vuxna som på något sätt kommer i kontakt med funktionshinder i sin vardag. Böckerna passar även bra för flerspråkiga barn och för dem som lär sig ett nytt språk, t.ex. invandrare.