Carina Wolff-Brandt  

Författaren Carina Wolff-Brandt berättar om hur hennes senaste bok Piga, klockare, inhysing, lots. Skärgårdsöden 1669–1809 kom till.

Tid och plats: 17.10 kl. 18–19.30 i Svalan, Ekenäs bibliotek.

Efter många år av forskning i kyrkböcker, gamla brev, kartor och andra dokument tillsammans med släktforskaren Marita Raatikainen, utkom boken Piga, klockare, inhysing, lots. Skärgårdsöden 1669–1809 i juli. Det är en levande skildring av befolkningen i Åbolands skärgård under de spännande och turbulenta tiderna 1669–1809.

I boken vävs en populärhistorisk skildring av storpolitiska händelser samman med fiktiva berättelser om verkliga människor som levt i Kyrkosundsskär i sydvästra Finlands skärgård, mitt i det svenska riket under många krig, ofärdsår och ockupationer. Fyra generationer skärgårdsbor, författarens anmödrar och anfäder, får komma till tals i de fiktiva avsnitten som fogats in i den populärhistoriska texten. Författaren har valt detta grepp för att locka både faktaorienterade och mera skönlitterärt intresserade att ta del av vårt lands historia under svenska tiden. För de riktigt vetgiriga finns i slutet av boken ett omfattande block med faktauppslag om t.ex. båtsmanshållet, lotsväsendet och rättsskipningen på den tiden.

Arrangör: Raseborgs släkt- och bygdeforskare rf.

Tillfället är öppet för allmänheten.