1) Förseningsavgifter

 

Påminnelseavgiften för låntagare som fyllt 15 år är 3€/påminnelse. Avgiften för yngre låntagare förblir 2€/påminnelse.

 

I den tredje förseningspåminnelsen uppmanas kunden att ersätta det lånade materialet enligt specifikation eller att återlämna lånen och betala de förseningsavgifter som samlats.

 

Låneförbud inträder efter den tredje påminnelsen eller när skuldsaldot är 10 € eller mera.

 

En avgift träder i kraft genast när en påminnelse har behandlats och betalas när materialet återlämnas.

 

 

2) Försvunnet eller skadat material ersätts enligt ett pris som fastställs särskilt.

 

 

3) Nytt bibliotekskort i stället för ett som förkommit: 2 €.

 

 

4) Fjärrlån kostar 4 €/st.  Avgifterna för fjärrlån som inte avhämtas påförs kundens skuldsaldo.

Lån från andra Lukas-bibliotek är fortfarande avgiftsfria.