• För att kunna låna vid Lukas-biblioteken behöver du ett giltigt bibliotekskort. Kortet är personligt.
  • För att få ett kort ska du fylla i en anmälningsblankett och visa upp legitimation. Det första kortet är gratis, ett nytt kort är avgiftsbelagt.
  • Du kan få ett kort fr.o.m. 7 års ålder eller vid skolstarten. Om du är under 15 år vill vi också ha målsmannens underskrift på anmälningsblanketten.
  • Lukas-bibliotekskortet kan du använda i Raseborg på biblioteken i Ekenäs, Karis, Pojo, Svartå, Tenala, Bromarf och Österby, dessutom gäller kortet i huvudbiblioteken i Ingå, Hangö och Sjundeå.
  • Till kortet kan knytas en personlig PIN-kod. Med PIN-koden kan du logga in i webbiblioteket och reservera  material, förnya dina lån och ändra dina kontaktuppgifter.