1. Biblioteket är öppet för alla.

 • Du är välkommen oberoende av om du är kommuninvånare, sommargäst eller tillfällig besökare.

 

 • Vi förutsätter att du iakttar allmän ordning och tar hänsyn till andra besökare. Personalen har rätt att avvisa besökare som stör andra. Störande beteende kan leda till portförbud för viss tid.

   

2. Lånerätt har alla som innehar ett giltigt bibliotekskort.

2.1. Bibliotekskortet

 • är personligt och behövs alltid när du lånar. Om du inte har kortet med kan du också låna med ett id-kort, körkort eller sjukförsäkringskort försett med streckkod.

 

 • får du gratis, ett nytt kort kostar.

   

 • får du fr.o.m. 7 års ålder eller vid skolstarten. Om du är under 15 år vill vi också ha vårdnadshavarens underskrift på anmälningsblanketten.

   

 • får du genom att fylla i en blankett och visa upp giltig legitimation. Samtidigt förbinder du dig att följa bibliotekets regler.

   

 • gäller i alla Lukasbibliotek.

   

 • är giltigt i två år, efter det vill vi kontrollera att alla kontaktuppgifter stämmer.

 

2.2. Ditt ansvar är att

 • ansvara för det material som lånas på ditt kort. Om materialet tappas bort eller skadas är du ersättningsskyldig. Vårdnadshavaren ansvarar för minderåriga barns lån.

   

 • meddela biblioteket om kortet kommit bort. Kortet spärras då.

 

 • meddela förändringar av namn, hemadress, e-postadress och telefonnummer.

   

 • återlämna material inom lånetiden. Om lånetiden överskrids betalar du en förseningsavgift.

   

2.3. Avgifter

 • Förseningsavgifter: 3 € för 15 år fyllda, 2 € för yngre. En förseningsavgift träder i kraft genast när en påminnelse har behandlats. I den tredje förseningspåminnelsen uppmanar vi dig att återlämna eller ersätta materialet och betala förseningsavgifterna.
 • Försvunnet eller skadat material ersätts enligt ett pris som fastställs särskilt.
 • Nytt bibliotekskort i stället för ett som förkommit: 2 €.

2.4. Låneförbud

 • får du efter den tredje påminnelsen eller när skuldsaldot är 10 € eller mera.
 • Förbudet gäller i alla Lukasbibliotek.

2.5. Fjärrlån

 • Biblioteket fjärrlånar material från andra bibliotek på det långivande bibliotekets villkor.
 • Fjärrlån kostar 4 €.