bokhylla

Alla barn behöver böcker, men alla böcker passar inte alla barn. Därför har Ekenäs bibliotek nu en så kallad Äppelhylla på barnavdelningen.

Äppelhyllans medier vänder sig framförallt till barn och vuxna som på något sätt kommer i kontakt med funktionshinder i sin vardag. Böckerna passar även bra för flerspråkiga barn och för dem som lär sig ett nytt språk, t.ex. invandrare.

 

   

Bokcirkeln för och med ungdomar träffas nästa gång onsdag 21.11 kl.15:30. Deltagarna träffas en gång i månaden och turas om att välja bok. Bokcirkeln är öppen för alla i åldern 13-18 år.

Bokvalsgruppen Ungas bokval för ungdomar i högstadieåldern träffas torsdag 29.11 kl.15:30. Gruppen väljer böcker som köps till ungdomsavdelningen.

 

 

Fr.o.m. 1.6 är Bromarv filialbiblioteks öppettider

måndag 15-19
onsdag 9-12
fredag 14-17

Helle Naxos öppnades 1.2.2018

I Naxos kan du lyssna på klassisk musik, jazz, världsmusik mm. direkt via datorn, mobilen eller pekplattan.

Nu kan du på biblioteken läsa inhemska dagstidningar via ePress.

Raseborgs biblioteksbuss används flitigt av daghem och skolor. Så här går det till, se film här.