OBS! Vissa webbläsare har problem med att en del av blanketternas texter blir på varandra och oläsbara. Detta kan lösas genom att man först laddar ner blanketten till sin egen dator – fyller i den där – printar ut!

För telefontider och kontaktuppgifter gå till DENNA sida (kontaktuppgifter)

Basuppgifter om fastigheter och tomter samt gällande planekartor och bestämmelser hittas i vår KARTTJÄNST (fastighetsuppgifter, planer, bestämmelser, adresser, byggnadslov mm.)

 

LUPAPISTE INSTRUKTION
Ladda ner en instruktions PDF pdf 2017_11_30_lupapiste_anvisningar

 

Bygglov, åtgärd, anmälan, rivning (alla behövliga blanketter)

pdf ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN OM BYGGLOV

pdf 0 Ansökningsanvisningar (transformatorer)

pdf 1 Ansökningsblankett

pdf 1 Ansökningsblankett anvisningar

pdf 1 Förlängning av lov - Luvan pidentäminen

pdf 2 Delgivning av granne

pdf 2b Samtycke till att bygga nära gränsen

pdf 3 Ansvarig arbetsledare

pdf 4 Färgsättningsförslag - Värityssuunnitelma

pdf 5 Avfallsredovisning bygg och riv

pdf 6 Påbörja tidigare

Statistikblanketter

pdf RH1-svenska (fylls i vid byggnadslov)

pdf RH1-anvisningar

pdf RH2-svenska (fylls i om det är ett bostadshus med en eller flera lägenheter)

pdf RH4-svenska (fylls i om det görs ändringar i husets bostäder)

Rivning av hus

pdf RK9 - Blankett Lomake

pdf 5 Avfallsredovisning bygg och riv

pdf Guide för rivning av hus

 

Avloppsvattenhanteringsplan

pdf Sammandrag över avloppshanteringssystem

 

Byggnadsbeskrivning till borrning av värmebrunn eller installation av värmeslang på fastigheten

icon Värmebrunn-Lämpökaivo

 

Bygnadstillsynens taxa – vad kostar lov

pdf Byggnadstillsynstaxa 2012

Denna taxa gäller för lov inlämnade FÖRE den 30.6.2017

pdf Raseborgs stad - Byggnadstillsynens taxa 2017

Denna taxa gäller för lov inlämnade EFTER den 30.6.2017

 

Undantagslov och planeringsbehov behandlas på planläggningsavdelningen.

Blanketter och mer information hittar du HÄR >