Kort om planen

Planområdet omfattar Kvigos by, lägenheterna Bonviken 1:30 och Bonnviken I 1:110 i Raseborgs stad. Planeringsområdets areal är ca 50 ha. I planens färdigställan skall beaktas de olägenheter vilka var orsaken till att den tidigare stranddetaljplanen inte lagfästes. Antalet strandbyggnadsplatser förminskas och andelen enhetlig obebyggd strand utökas.

 

Tilläggsinformation ges av:

Karttaako Oy, Pertti Hartikainen, 0400-425390, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

 

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: -

 

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse / stadsfullmäktige: -

>> Plankarta med bestämmelser (slutlig)

>> Planbeskrivning

 

Planförslag

Till påseende: -

>> Plankarta med bestämmelser

>> Planbeskrivning

>> Annat material

 

Planutkast

Till påseende: 29.3 - 30.4.2018

pdf Plankarta med bestämmelser

pdf Planbeskrivning

pdf Planbeskrivningens bilagor 1-5

 

Annat material

pdf Luontoselvitys

pdf Vesistöselvitys 2008

pdf Vesistöselvitys 2012

 

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 08.1.2018.

pdf Program för deltagande och bedömning

 

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

 

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.