Kort om planen

 

Planområdet är beläget i Raseborgs skärgård ca 18 km sydost om Ekenäs. Planeringsområdets areal är ca 4,0 ha. Målsättningen med planeringen är att uppgöra en stranddetaljplan med vilken utövandet av uthyrning av stugor möjliggörs och med vilken områdets byggnadsrätt i enlighet med detta definieras noggrannare.

Tilläggsinformation ges av:

Fredrik Lindberg, arkitekt SAFA, 09 611660 eller 050 5890937, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Projektets behandlingsskeden och planmaterial

 

Planen vinner laga kraft

Planen har vunnit laga kraft: -

 

Planens godkännande

Planen godkänd i stadsstyrelse / stadsfullmäktige: -

>> Plankarta med bestämmelser (slutlig)

>> Planbeskrivning

 

Planförslag

Till påseende: 3.7 - 31.8.2018

pdf Plankarta med bestämmelser

pdf Planbeskrivning

 

Uppdaterad PDB

pdf Program för deltagande och bedöming 29-6-2018 

 

Planläggningens påbörjande och program för deltagande och bedömning (PDB)

Planen har kungjorts som anhängig: 8.6.2018.

pdf Program för deltagande och bedömning

Annat material

pdf Fjärdskär Utredning om vatten- och avloppshantering

pdf Fjärdskär naturinventering 2018

 

Om planläggningsprocessen

Planeringsprocessen kan variera, beroende på planen och dess betydelse. Läs mera här.

 

Hur påverka planeringen?

Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter under planens framläggningstid till staden. Läs mera här.