Intressenter och även andra kommunmedlemmar har rätt att skriftligen framföra sina åsikter och anmärkningar under planens framläggningstid till staden. Skriftliga åsikter och anmärkningar riktas till Raseborgs stads planläggningsnämnd, om inte annat nämns i kungörelsen.

Planläggningsnämnden
Elin Kurcksgatan 11
10300 KARIS