Sommarsemestrarna närmar sig. Erfarenheten från tidigare somrar har visat att beläggningen inom småbarnspedagogiken sjunker betydligt från midsommaren fram till början av augusti månad eftersom många barn har semester eller sk. avgiftsfritt sommaravbrott (se nedan) på två hela kalendermånader. Till följd av detta sammanslås verksamheten för flera dagvårdsenheter till något centralt daghem under ifrågavarande tid. Familjedagvården (i vårdarens egna hem) samarbetar med daghemsvården enligt behov.

Sommaren 2018 kommer daghemmen att ha öppet/stängt enligt följande:

Karis området

Enhet 
Labyrintens daghem (kvällsvård) Öppet
Sandbo daghem Stängt 2 - 27.7.2018
Solbacka daghem Stängt 2 - 27.7.2018
Kila daghem Stängt 2 - 27.7.2018
Svartå daghem Stängt 2 - 27.7.2018

 

Pojo området

Enhet  
Pojo daghem Stängt 2 - 27.7.2018
Fiskars daghem Stängt 25.6 - 27.7.2018
Billnäs daghem Stängt 2 - 27.7.2018
Knattebo Öppet

 

Ekenäs området

Enhet  
Langansböle daghem Stängt 2 - 27.7.2018

Österbo daghem
Vesterby

Stängt 25.6 - 27.7.2018
Björkebo daghem Stängt 2 - 27.7.2018
Rasebo daghem  Öppet

Mäntykoto daghem

Röllit

 Öppet

Stängt 1.6 - 27.7.2018

Tunabo daghem Stängt 2 - 27.7.2018
Båssaboda daghem Stängt 2 - 27.7.2018
Skogsgläntans daghem Stängt 2 - 27.7.2018

Solglimtens daghem

Snicknäs

Stängt 25.6 - 27.7.2018

Öppet

Bromarv daghem Stängt 2 - 27.7.2018


Helhetssituationen omvärderas på basen av inkomna anmälningar.

 

Avgiftsfritt avbrott för sommarmånaderna
Varje barn inom den kommunala dagvården i Raseborg har erhållit en fortlöpande plats inom småbarnspedagogiken fram till skolstarten. De föräldrar som under sommarmånaderna juni och juli önskar ett avgiftsfritt avbrott i småbarnspedagogiken, kan skriftligen meddela om detta i stället för att säga upp platsen för viss tid.

 

Kriterierna för att få avgiftsfritt avbrott är enligt bildningsnämndens beslut att vårdnadshavare:
* kan anhålla om avgiftsfritt avbrott i juni och juli
* bör anhålla om två hela kalendermånader
* meddelande om avbrott bör göras skriftligen