Avgifterna för småbarnspedagogisk verksamhet stöder sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) samt på bildningsnämndens beslut.

 

Fastställande av kommunal avgift för småbarnspedagogisk verksamhet

Avgiften för småbarnspedagogiken räknas som en procentandel av familjens bruttoinkomster. Vid högsta avgift är avgifterna följande: 289€/månad för det yngsta barnet, 145€/månad för det andra barnet och 20% av det yngsta barnets heldagsavgift för familjens övriga barn.

 

Småbarnspedagogikens avgiftsprocenter i förhållande till deltagande i småbarnspedagogisk verksamhet:

max. 88h/månad 60%
max. 110h/månad 70%
max. 150h/månad 80%
över 150h/månad 100%

 

Inkomstgränser och avgiftsprocentsatser:

Familjens storlek Inkomstgräns €/månad Avgiftsprocent Bruttoinkomstgräns för den högsta avgiften €/månad
2 2 102 10,70 4 803
3 2 713 10,70 5 414
4 3 080 10,70 5 781
5 3 447 10,70 6 148
6 3 813 10,70 6 514

 

Om familjen har flere än 6 medlemmar, höjs den inkomstgräns som avgiften baserar sig på med 142€ för varje följande minderårigt barn.

En avgift som är mindre än 27€/månad uppbärs inte.

 

Inkomstgränserna indexjusteras vartannat år från den 1 augusti. Avgiften för småbarnspedagogik justeras också om gällande bestämmelser eller beslut ändras.

 

Avgifter för förskola och eftermiddagsvård för förskolebarn

Förskolan är avgiftsfri (4h/dag) i enlighet med de av bildningsnämnden fastslagna förskoletiderna.

 

Utöver förskolans verksamhetstider debiteras avgift för småbarnspedagogisk verksamhet enligt följande:

Antal timmar/dag  Vårdavgift i % av heldagsavgift
max. 44h/månad 20%
max. 88h/månad 60%
max. 110h/månad 70%
max. 150h/månad 80%

    

Mera information om avgifterna finns under: Avgifter för småbarnspedagogisk verksamhet

 

Godkänd av bildningsnämnden 17.4.2018 § 38