Familjedagvård i Ekenäsområdet

Ansvarsperson: Dagvårdsplanerare Angela Siren, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis, tfn  019 289 2480

 

Familjedagvård i Karisområdet

Ansvarsperson: Dagvårdsplanerare Kathrine Berg, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis, tfn  019 289 2481

 

Familjedagvård i Pojo-området

Ansvarsperson: Dagvårdsplanerare Angela Siren, Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis, tfn  019 289 2480