Lagen om grundläggande utbildning har ändrats genom en lag (1040/2014) som trädde i kraft 1.1.2015 och genom vilken det blir obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Från och med 1.8.2015 ska barnen året innan läroplikten uppkommer delta i ettårig förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisningen uppnås.

 

Förskoleundervisning ges vid samtliga daghem, om med beaktande av områdets särdrag, ett tillräckligt antal förskolebarn anmäler sig (minst 7 barn). Föräldrarna ansöker om förskoleplats för sitt barn till det daghem de själva önskar. Kommunen förbehåller sig rätten att enligt omdöme omfördela förskolebarnen utgående från platsantal och personalresurser.

Varje daghem har fastslagna verksamhetstider för förskolan, huvudsakligen kl. 9.00-13.00 (4 h/d). Förskolan följer skolans verksamhetsdagar med tex. jullov, sportlov och sommarlov.

Förskolan uppgår till ca 700 timmar/år. Dessa timmar är avgiftsfria medan eventuell övrig dagvård är avgiftsbelagd.

 

Förskoletransport

För elever i förskoleundervisningen ordnas skjuts från hemmet till närförskolan och från förskolan till hemmet ifall resan är 3 km eller mer. Elever kan förutsättas ta sig till upphämtningsplatsen från vilken transporten avgår.

Ifall eleven är i dagvård före eller efter förskolan och förskoleundervisning inte ges på samma ställe, ordnas skjuts också mellan daghemmet och förskolan.

Man anhåller om förskoleskjuts med en för ändamålet avsedd blankett. Chefen för småbarnspedagogik besluter om skjutsrätt.

Man anhålla om avgiftsbelagd förskoleskjuts med avsedd blankett.

 

Förskoletransporten följer skolans arbets- och lovtider.


Läsårets 2018-2019 arbetstider i stadens skolor

 

Höstterminen 2018

Tisdag 14.8.2018 - fredag 21.12.2018
Höstlov: torsdag 18.10.2018 - fredag 19.10.2018
Jullov: lördag 22.12.2018 - söndag 6.1.2019

Vårterminen 2019

Måndag 7.1.2019 - lördag 1.6.2019
Sportlov: måndag 18.2.2019 - söndag 24.2.2019
Påsk: fredag 19.4.2019 - måndag 22.4.2019

Förskoleundervisningen inleds samma dag som skolarbetet och följer samma lovtider.
Vårterminen avslutas fredagen 31.5.2019.