Målsättningen med dagvårdens småbarnsfostran är att främja en jämn tillväxt, utveckling och inlärning för varje barn. För att trygga en balanserad utveckling kan barnet ibland vara i behov av särskilt stöd.

Det här kan vara fallet om t.ex.

- barnet behöver särskild vård och stöd för sin fysiska, psykiska eller sociala utveckling

- barnets språkutveckling är fördröjd

- barnet behöver stöd för sina skolfärdigheter innan skolstarten

- barnet har sociala svårigheter som märks bl.a. i kamratrelationerna

- barnet har en fysisk skada eller långvarig sjukdom

 

Ett särskilt stöd för barnet i dagvården förverkligas så långt det är möjligt i den vanliga dagvårdsverksamheten med stöd av ambulerande specialbarnträdgårdslärare. Staden ordnar även specialdagvård i integrerade specialavdelningar på finska i Kila daghem i Karis och på svenska i Björkebo daghem i Ekenäs.

Ambulerande specialbarnträdgårdslärare arbetar med det enskilda barnet och samarbetar med barnens vårdnadshavare. De ger även råd och handledning i frågor kring specialdagvård. Om barnets behov av särskilt stöd är konstaterat då man söker dagvårdsplats, bör specialistutlåtande bifogas.