Kyrkslätt kommun ansvarar för ekonomi- och skuldrådgivning i Raseborg, Hangö, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. 

På ekonomi- och skuldrådgivningen får privatpersoner information och råd i ekonomi- och skuldärenden samt hjälp att planera skötseln av sin ekonomi. Man kartlägger den skuldsattas helhetssituation och olika möjligheter att lösa skuldproblemen. Rådgivarna hjälper också till med att utarbeta frivilliga betalningsprogram och skriva ansökningar till Garantistiftelsen och tingsrätten.

Skuldrådgivare Alexandra Ek betjänar Raseborgs och Hangös kunder samt vid behov svenskspråkiga kunder från hela verksamhetsområdet. Servicen är avgiftsfri!

 

Tidsbeställning
Alexandra Ek 050 4141 030
Fax (09) 8786 298

Tilläggsuppgifter hittar du här.