Hälsovårdarna har telefontid vardagar kl. 11 - 12 (telefonbud kan lämnas, likaså sms)

 

Karis, Karis hst, Köpmansgatan 25, 10300 Karis

Janica Rautelius 019 289 3418

Prästgården,Tallmo och finska centrum (Gäller endast nya klienter)

Matilda Johansson 019 289 3415

Bäljars, Kila och svenska centrum (Gäller endast nya klienter)

Maria Puranen  019 289 3421

Landsbro och Lövkulla

 

Svartå, Askersgården, Askersvägen 51, 10360 Svartå

Monica Silfver 019 289 3420

Svartå

 

Ekenäs, Ystadsgården, Larssonsvägen 2, 10600 Ekenäs

Gunilla Lindholm 019-289 3243

Ekenäs centrum, Gammelboda, Langansböle, Snappertuna

Ann-Charlotte Mannström 019 289 3248

Österby, Sköldargård, Trollböle, Leksvall

 

Tenala, Germundbyvägen 2, 10520 Tenala

Linda Nyberg 019 289 3252

Tenala, Prästkulla

 

Bromarf, Wättlaxvägen 20, 10570 Bromarf

Maj-Britt Malmén 019 289 3250

Bromarf

 

Pojo, Orkdalsvägen 4, 10420 Skuru

Christin Gustafsson 019 289 3040

Pojo, Fiskars, Billnäs

 

 

Mödra- och preventivrådgivning

På mödrarådgivningen är vår målsättning att trygga den gravida kvinnans och hennes familjs hälsa och välbefinnande. Vi stöder föräldraskapet och parförhållandet och strävar efter att i tid känna igen fysiska, psykiska, mentala och sociala problem. Vi förbereder föräldrarna för den kommande förlossningen, barnsängstiden och nyföddhetsperioden och sporrar föräldrarna till en trygg, interaktiv kontakt till sitt barn. Vi vill ge föräldrarna stöd för hälsofrämjande val samt hjälp till att hitta referensstöd och sociala nätverk.

När du och din partner planerar en graviditet, eller när ni redan väntar ert barn, kan ni kontakta mödrarådgivningen när graviditetstestet är positivt eller före graviditetsvecka 8.
Mödrarådgivning finns i Ekenäs, Karis, Svartå, Pojo,Tenala och Bromarv.

På rådgivningen görs 10-12 regelbundna besök, varav 2 hos rådgivningsläkare. Familjen ges möjlighet till 2 ultraljudsundersökningar under graviditeten. Vid speciella problem remitteras den gravida i vilket skede som helst till mödrapolikliniken för bedömning och uppföljning.

Den blivande pappan och övriga familjemedlemmar är alltid välkomna med till rådgivningen.

Under graviditeten och efter förlossningen anordnas föräldrakurser. Kurserna hålls på Ystadsgården i Ekenäs och på Karis hälsostation.

Efter förlossningen erbjuds hembesök till familjen, och den lagstadgade eftergranskningen för mamman görs 5–12 veckor efter förlossningen. Preventionen diskuteras alltid vid lägligt tillfälle och lämpligt preventivmedel rekommenderas.

Barnet/familjen överförs till barnrådgivningen då barnet är ca 2 veckor.
Mödrarådgivningen arbetar i nära samarbete med familjehandledaren och familjecentret.

I Pojo sköter mödrarådgivningen preventionen för unga flickor efter det första besöket hos skolhälsovårdaren. Preventivrådgivning för unga erbjuds i Ekenäs och Karis.

Bästa väntande mamma
Förlossningsverksamheten i Ekenäs, på Västra Nylands sjukhus upphörde 1.6.2010.
Du kan inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt välja att föda på sex sjukhus: Hyvinge, Jorv och Lojo sjukhus samt Kvinnokliniken. En föderska som bor inom HNS-området kan välja förlossningssjukhus inom sjukvårdsdistriktets område, men rekommendationen för föderskor från Raseborg är Lojo sjukhus.

Om ni i slutet av graviditeten behöver uppföljning på en mödrapoliklinik eller ett sjukhus, sker vården på det sjukhus där ni tänker föda. Rådgivningen hänvisar er vid behov till rätt vårdställe.

Vi har öppnat en webbplats på adressen www.hus.fi/forlossningar

• På sidorna har vi samlat länkarna till HNS alla förlossningssjukhus.
• Där informerar vi också om aktuella frågor om förlossningar.