Skolhälsovårdarna har ingen egentlig telefontid. Lämna gärna ringbud om du ej får svar.

 

Ekenäsområdet

Inger Råstedt 019 289 3261

Seminarieskolan, Snappertuna skola, Optima
Yvonne Carlberg 019 289 3264

Mikaelskolan, Österby skola

Åsa Söderling  019 289 3260                                                                                                                     Västerby skola

Carola Rosenqvist 019 289 3262

Ekenäs högstadieskola, mån, tis och v.a. ons.

Ekenäs gymnasium, ons e.m. och tors.

Jenny Rosenqvist 019 289 3255

Hakarinteen koulu tis. och tors. och Ekenäs Högstadieskola v.a. ons. och varje fre.
 

Karis-Pojoområdet

Marina Nylund 019 289 3424

Karis svenska högstadium, Katarinaskolans åk 6

Karis-Billnäs Gymnasium

Maria Puranen 019 289 3421 (tfn-tid kl.11-12)

Katarina skolan åk 1-5                                                   

Diana Fagerström 019 289 3190 (tfn-tid kl.11-12)                                                                 

Billnäs skola                                                                                             
Minna  Uusitalo 019 289 3425
Karjaan Yhteiskoulu ja lukio

Monica Silfver 019 289 3420

Svartå lågstadium, Mustion koulu

Pirkko Lempinen 019 289 3045
Fiskarin koulu, Kirkonkylän koulu, Klinkbackan koulu, Kiilan koulu

Gunilla Heerman 019 289 3041

Pojo Kyrkoby skola                                                                                                  

Tenalaområdet

Linda Nyberg 019 289 3252

Höjdens skola, Bromarf skola

 

 

Studerandehälsovård

Skolhälsovård
En god hälsa är grundförutsättning för sund tillväxt, utveckling och inlärning. Skolhälsovård är fortsättning på det hälsofrämjande arbete som påbörjats inom barnrådgivning. Målsättningen är att verka för en trygg och sund skolmiljö och för en så god hälsa som möjligt hos eleven. Arbetet sker i samarbete med hemmen, övrig elevvårdspersonal s.s. rektor, lärare, skolkurator, skolpsykolog, studiehandledare , samt enligt behov med andra vårdinstanser s.s. fysioterapi, talterapi, tandvård, mentalvård och specialsjukvård.

Till skolhälsovården hör skolhälsovårdarens och läkarens hälsokontroller och de
specialundersökningar som är nödvändiga för konstaterande av en elevs hälsotillstånd.

Till skolhälsovården kan man vända sig i alla frågor som rör barns och ungas hälsa och sjukdom.
Sjukintyg för vård av sjukt barn under 10 år erhålls från skolhälsovårdaren.
Skicka inte ett sjukt barn till skolan.

Skolhälsovårdaren strävar till att träffa alla elever minst en gång / läsår.

I årskurs 1,5 och 8 görs en omfattande hälsoundersökning, som innefattar undersökningar hos både hälsovårdare och skolläkare. För att få en så god uppfattning som möjligt om elevens hälsa och livssituation intervjuas både eleven,vårdnadshavaren och eventuellt också läraren med hjälp av följande frågeformulär:

pdf Frågeformulär, åk1

pdf Frågeformulär, åk5

pdf Frågeformulär, åk8

Vårdnadshavarnas närvaro är önskvärd vid läkarundersökningarna. 

Eleverna i årskurs 1 och deras föräldrar inbjuds i många skolor till skolhälsovården redan på sommaren före skolstart. Föräldrarna informeras särskilt om detta.

Eleverna i årskurs 8 får ett s.k. Hälsointyg för ungdom, som kan användas bl.a. för
körkortsansökan och studier. Hälsointyget är i regel i kraft i 5 år från utskrivningsdatum.
Vaccinationer ges enligt vaccinationsprogram och individuella önskemål. 

Vaccinationsintyg ges till alla elever i årskurs 9 i slutet av skolåret.
Det lönar sig att spara detta intyg !