Hälsovårdarna har ingen egentlig telefontid. Lämna gärna telefonbud om du ej får svar.

Diana Fagerström  Tfn 019 289 3190 (kl 11-12)
VNF (tionde klassen)

Åsa Söderling        Tfn 019 289 3260
Axxell (Ekenäs), Novia

Carola Rosenqvist Tfn 019 289 3262
Ekenäs högstadieskola, Ekenäs gymnasium

Vik. Idamaria Uusimäki  Tfn 040 711 4849
Axxell (Karis), VNF, Lärkkulla

Marina Nylund   Tfn 019 289 3424

Karis-Billnäs Gymnasium 

Minna Uusitalo Tfn 019 289 3425

Karjaan lukio                             Skolhälsovård

 

Studerandehälsovård
Alla studerande i skolor och läroanstalter som ger annan än grundläggande undervisning oberoende av studerandenas boningsort har rätt till studerandehälsovård.
Studerandehälsovårdens syfte är att säkerställa välbefinnandet i hela studiesamfundet.

Studerandehälsovårdens uppgift är att främja en trygg och sund studiemiljö samt de studerandes hälsa och studieförmåga.