Upphandlande enheter, såsom Raseborgs stad, annonserar om upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena i HILMATjänsten är gratis och upprätthålls av arbets- och näringsministeriet. Nedan en tabell över stadens upphandlingar i HILMA.

Upphandling Publicerad Sista anbudsdag Typ av upphandlingsannons
Raaseporinjoki-hankeen toimenpidesuunnitelma 18.1.2019 8.2.2019 13:00 Nationellt meddelande om upphandling
Kansallinen hankintailmoitus 17.1.2019 8.2.2019 09:00 Nationellt meddelande om upphandling
Karjaan Vesitornin peruskorjaus (Raseborgs Vatten - Raaseporin Vesi) 15.1.2019 15.2.2019 12:00 MOD_HILMA_KORJAUSILMOITUS_SPAN_D EU-annons
Kiviainekset 2019-2022 11.1.2019 11.2.2019 09:00 Upphandlingsannons EU-annons
Ekta museokahvilan laajennus 4.1.2019 31.1.2019 12:00 Nationellt meddelande om upphandling
Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut 22.12.2018 21.1.2019 13:00 MOD_HILMA_SOSIAALIPALVELUT_JA_MUUT_ERITYISPALVELUT_HANKINTASOPIMUKSET_HANKINTAILMOITU EU-annons
Karjaan vesitornin peruskorjaus (Raseborgs Vatten - Raaseporin Vesi) 11.12.2018 31.1.2019 12:00 MOD_HILMA_HANKINTAILMOITUS_ERITYISALAT_SPAN_D EU-annons
KESKEYTYSILMOITUS Lääkkeiden koneellinen annosjakelu 22.11.2018 MOD_HILMA_SOSIAALIPALVELUT_JA_MUUT_ERITYISPALVELUT_HANKINTASOPIMUKSET_ILMOITUS_TEHDYSTA_SOPIMUKSEST EU-annons
KESKEYTYSILMOITUS - Oppilaskuljetukset 20.11.2018 Annons i efterhand EU-annons
Oppilaskuljetukset 10.8.2018 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons
Turvapuhelinpalveut 4.5.2018 MOD_HILMA_SOSIAALIPALVELUT_JA_MUUT_ERITYISPALVELUT_HANKINTASOPIMUKSET_ILMOITUS_TEHDYSTA_SOPIMUKSEST EU-annons
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut (Lohjan kaupunki) 3.5.2018 31.1.2019 00:00 Upphandlingsannons EU-annons
Henkilökuljetukset 31.1.2018 Förhandsannons (Förkorta tidsfristen för mottagandet av anbud) EU-annons