Den vanliga säsonginfluensavaccineringen börjar! Vaccinet ger även skydd för H1N1 (s.k. svininfluensa). Målgruppen är gravida, barn (6 mån.-6 år), personer som är över 65 år, beväringar samt kvinnor i frivillig beväringstjänst, social- och hälsovårdspersonal, personal inom läkemedelsförsörjningen och de som hör till riskgrupperna. Se tidtabellerna nedan.

 

Riskgrupper: Kronisk hjärtsjukdom som kräver regelbunden medicinering, kronisk lungsjukdom som kräver återkommande eller regelbunden medicinering, kronisk ämnesomsättningssjukdom som kräver tablett- eller insulinbehandling, kronisk leversjukdom eller njursvikt, sjukdom eller medicinering som försämrar motståndskraften. 
Rätt till vaccinering har även personer som är i kontakt med nämnda riskgrupper eller gravida.

Ekenäs hälsostation v. 44-47 ti–to kl. 13-15, lördag 17.11.2018 kl. 9-14
Pojo hälsostation v. 45-48 ti kl. 8-12 och to kl. 13-15
Karis hälsostation v. 44-47 ti–to kl. 13-15,, lördag 10.11.2018 kl. 9-14

Bromarv öppna mottagning, v. 44-47 må och to kl. 9-11 (Wättlaxvägen 20 bost. 2) 
Tenala öppna mottagning v. 44-47 to kl. 9-10
Svartå öppna mottagning v. 44-47 ti och fre kl. 9-10


Öppen mottagning på rådgivningarna lördag 10.11.2018
Ystadsgården Ekenäs kl. 9-15
Karis rådgivning kl. 9-15
Pojo rådgivning kl. 9-12. 

Övriga tider enligt överenskommelse

Barn och gravida vaccineras på egen rådgivning enligt överenskommelse. 
Skolelever som hör till riskgruppen kan vända sig till sin skolhälsovårdare.