Hur attraktiv är din hemstad? Hurdan image har staden; är den livlig, trygg eller originell? 

Raseborg är en av Finlands 55 regionstäder, områdets/regionens centrum. I januari utför alla regionstäder bland sina invånare en ”mjuk attraktionskraftsundersökning”, med syfte att ta reda på hur regionstäderna uppfattas. Du kan via den bifogade länken ge din egen syn på din hemstads attraktionskraft och image, men du kan också berätta vad du tycker om regionstäderna i grannskapet. Det tar ungefär fem minuter att fylla i blanketten.

https://innolinkresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_dou78qIndaSUiP3

 

Undersökningen utförs av Innolink

Tilläggsinformationom undersökningen:  
Undersökningsansvarige Ville Ottela, Innolink, tfn 010 633 0200