Staden ansvarar för gatubelysningen i fråga om gator och allmänna områden.

Om reparationsbehov kan meddelas via denna länk.