Studiestipendier kan sökas ur Ekenäs stads 450-årsjubileumsfond senast 5.10.2018.

Tre stipendier på 800 € och ett stipendium på 500 € utdelas. Syftet med stipendierna är att stöda studier vid andra stadiets yrkesutbildning eller tredje stadiets utbildning. Studeranden bör vara född 1993 eller senare och ska vara minst andra årets studerande samt mantalsskriven i Raseborg.

Av den fritt formulerade ansökan bör framgå stipendiets användningsändamål och ett studieintyg bör bifogas. Ansökan skickas in per e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Ansökan kan även skickas till: Raseborgs stad, Bildningsnämnden, PB 58, 10611 Raseborg.

Närmare upplysningar ges av Arja Holm, tfn 019 289 2146.

Bildningsnämnden

Grundskolorna i Raseborgs stad inleder läsåret 2018-2019 tisdag den 14 augusti 2018 enligt följande:

Billnäs skola kl. 9.00, Bromarv skola kl. 8.20, Ekenäs högstadieskola kl. 8.00, Höjdens skola kl. 8.45, Karis svenska högstadium kl. 9.00, Katarinaskolan kl. 9.00, Pojo kyrkoby skola kl. 9.15, Seminarieskolan kl. 9.00, Snappertuna skola enligt schema, Svartå skola kl. 9.00, Västerby skola enligt schema och Österby skola kl. 9.00.

Skoltransporttrafikanterna är de samma som föregående läsår. Närmare information om skoltransport principer finns på Raseborgs web-plats och för de elever som har rätt till skoltransport i Wilma på blankett "2018-2019 / Skoltransportarrangemang".

Bildningskansliet ger uppgifter om skoltransporter på tfn 019 289 2141 (Ekenäs), 019 289 2143 (Pojo-Karis)

Gymnasierna håller inskription och inleder läsåret 2018-2019 tisdag den 14 augusti 2018 enligt följande:

Ekenäs gymnasium, nybörjare kl. 9.00 och övriga kl. 10.00.

Karis-Billnäs gymnasium kl. 10.00 i festsalen.

Raseborg 06.8.2017

Bildningskansliet

Höstterminen: tisdag 14.8.2018 – fredag 21.12.2018 (91 skoldagar)

  • Höstlov: torsdag 18.10.2018 – fredag 19.10.2018
  • Jullov: lördag 22.12.2018 – söndag 6.1.2019

 

Vårterminen: måndag 7.1.2019 – lördag 1.6.2019 (97 skoldagar)

  • Sportlov: måndag 18.2.2019 – söndag 24.2.2019
  • Påsk: fredag 19.4.2019 – måndag 22.4.2019

Förskoleundervisningen inleds samma dag som skolarbetet och följer samma lovtider. Vårterminen avslutas fredagen 31.5.2019.

Skolorna har rätt att själva besluta om att förlägga en arbetsdag till en valfri lördag. Skolorna ordnar då själva möjliga transporter till och från skolan. Om skolorna arbetar en lördag, är skärtorsdagen 18.4.2019 en ledig dag för skolans elever och personal.

Ett köpebrev mellan Raseborgs stad och lokalföreningen TAKO r.f. har undertecknats 18.12.2015. Enligt avtalet övergår äganderätten för återstoden av skolbyggnaden (den s.k. nya skolan) till TAKO r.f. omgående. År 2012 köpte föreningen en av skolbyggnaderna (den s.k. gamla skolan).

Raseborgs stad har hyrt den gamla skolbyggnaden för skolverksamhet, men i och med övergången, görs ett nytt hyreskontrakt som täcker bägge byggnaderna. Hyreskontraktet är tidsbundet på fem år. Därefter finns en möjlighet till förnyelse om parterna så önskar.
Den här vägen tryggas skolverksamheten i Fiskars. Skolan har omkring 60 elever i klasserna 1–6.