Den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningens läkartjänster på Pojo hälsostation upphör 31.1.2017.

I brådskande ärenden ombeds kunder boka tid till läkar- och sjukskötarmottagningen från kl. 8.00 på numret 019-289 3000. Vid icke brådskande ärenden ombeds kunderna boka tid helst efter kl. 9.00 per telefon.

Hälsostationens övriga verksamhet ändrar inte. Sjukskötarmottagningen är öppen tisdag, onsdag och torsdag. Inga förändringar sker gällande rådgivnings- och tandläkarmottagningen.

Pojo laboratorium (HUSLAB) är öppet tisdagar kl. 8.00-14.30 och onsdagar kl. 10.00-12.00 med tidsbokning. För INR-kunder är laboratoriet öppet utan tidsbokning tisdagar och onsdagar kl. 11.00-12.00. Laboratoriet i Karis (HUSLAB) har öppet med tidsbokning må-to kl. 7.30-15.00 och fredagar kl. 7.30-13.00 och för INR-kunder utan tidsbokning må-ons kl. 12.30-13.30.
Laboratoriet (HUSLAB) på HNS Raseborgs sjukhus är öppet vardagar kl. 7.30-14.00.

För Pojo områdets invånare ordnas läkartjänsterna i första hand på Karis hälsostation. Om byte till Ekenäs hälsostation önskas bör en blankett om byte av hälsostation fyllas i. Blanketten kan lämnas in på Pojo, Karis eller Ekenäs hälsostation eller skickas till nedanstående adress. Blanketter finns på hälsostationerna eller elektroniskt här.

Raseborgs stad
Chefsläkare Sofia Maleike-Ruohola
PB 18
10611 Raseborg