Mehiläinen övertar stadens all företagshälsovård från 1.4.2016.
Kunder som tidigare har använt Raseborgs stads företagshälsovård kan vid behov kontakta Mehiläinen.

Mentalvårdsenhetens vuxenmottagning i Ekenäs har flyttat till X-huset Carpelansvägen 19 B från och med 1.4.2016.

HVC bäddavdelningen flyttar onsdag 13.1.2016 till nya utrymmen på området för Raseborgs sjukhus. Enligt Raseborgs stads äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola har utrymmen genomgått en renovering under hösten och utrymmena är nu lämpliga för bäddavdelningens verksamhet. Ett sprinklersystem har bland annat installerats. Platsantalet på avdelningen förblir det samma, det vill säga 40 bäddplatser.

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har beslutat att från och med 1.1.2016 ändras namnet Västra Nylands sjukhus till HNS Raseborgs sjukhus. Det nya namnet skulle vara mera enhetligt med de övriga regionala sjukhusnamnen som t.ex. Borgå sjukhus och Lojo sjukhus etc.

Läs mer på HNS webbplats.

Ekenäs hälsostation har flyttat från Carpelansvägen 17 A till nya utrymmen på Västra Nylands sjukhus, Östra Strandgatan 9, 10600 Ekenäs.

Måndagen 14.12.2015 öppnar Ekenäs hälsostation i sitt nya utrymme. Verksamheten på samtliga hälsostationer i Raseborg återgår till normal verksamhet. För tidsbokning till läkarmottagning och skötarmottagning på hälsostationerna ring 019-289 3000, vardagar kl. 8.00-16.00.

Läs mer här.

Socialservicens servicepunkt (barn- och familjetjänster, vuxensocialarbete, handikappservice) i Karis flyttar till Grabbegården, II vån, adress Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis.

Verksamheten inleds på den nya adressen från 28.9.2015.

Stadsstyrelsen har sedan 2.5.2013 använt sig av ett papperslöst mötesförfarande. På basen av sina erfarenheter har stadsstyrelsen uppmanat grundtrygghetsnämnden att övergå till papperslöst mötesförfarande. Grundtrygghetsnämnden kommer att få läsplattor för mötet 26.2.2015.

Det här innebär att bedömningen av vårdbehov sker i första hand per telefon då invånaren kontaktar sin hälsostation. Vid Karis och Ekenäs hälsostationer kan vårdsbehovsbedömningen även utföras på hälsostationen. Det här bygger på grundtrygghetsnämnden beslut 16.10.2014.

Sjukskötarresurser används i den utsträckning som det är möjligt. I arbetet vid hälsostationerna utgår man ifrån att undvika onödiga resor för invånarna. Då det handlar om patienter som är i behov av ett akut läkarbesök hänvisas denna till Ekenäs hälsostation och ambulanspatienter till jouren vid Västra Nylands sjukhus.

Invånarna når hälsostationerna på samma telefonnummer som tidigare; Pojo 019-289 3120, Karis 019-289 3400 och Ekenäs 019-289 3000.

Tilläggsuppgifter ges av:

enhetschef Susanna Nordström, öppen hälso- och sjukvård i Raseborg, tfn 019–289 2215
chefsläkare för hälsovårdstjänster Anne Pietinalho, Raseborgs stad, tfn 019-289 2233

 

DEFIBRILLATOR TILLGÄNGLIG I S-MARKET I EKENÄSOMRÅDET

Defibrillatorn, som tidigare var belägen i taxistationen vid Rådhustorget, har nu flyttats till S-market Ekenäs. Defibrillatorn är belägen genast till vänster om ingången till butiken. Du känner igen defibrillatorn på dess gröna symbol.

En defribrillator (även kallad hjärtstartare) är en maskin som används för att ge elstötar för att få hjärtat att åter slå på en person som drabbats av hjärtstillestånd.

För närmare information se här.

 

 

Pressmeddelande 31.12.2013: Kommuninvånarnas valfrihet utökas inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdslagen möjliggör valet av hälsostation bland alla hälsostationer i Finland från och med början av år 2014. Inom staden Raseborg kan kommuninvånaren välja den hälsostation som passar honom/henne bäst.

Hälso- och sjukvårdslagen trädde i kraft i början av maj 2011.
– Den medför utvidgad frihet för invånaren att välja vårdenhet och vårdpersonal inom den offentliga hälso- och sjukvården. Framöver kan du som invånare välja den hälsostation inom Raseborgs stad som passar dig bäst, berättar Anne Pietinalho, chefsläkare för hälsovårdstjänster i Raseborg stad.

Tidigare har hälsostationen bestämts utgående ifrån personens bosättningsområde.
– Om du vanligtvis varit kund vid eller valt att använda en viss hälsostations tjänster, kan du fortsätta använda tjänsterna som förut.

– Om du på grund av arbete, studier, fritid, en annan närstående persons boende eller någon annan motsvarande orsak är bosatt, eller regelbundet eller under en längre tid vistas utanför din hemkommun, får du för vård enligt din vårdplan också utnyttja primärvårdstjänster i någon annan kommun utan att den vårdansvariga hälsocentralen ändras, säger Anne Pietinalho.

– Om du vill byta från din nuvarande hälsostation till en annan ska du lämna in en anmälan både till den nya och den gamla hälsostationen tre veckor före ditt första besök. Hälsostation kan man byta högst en gång per år, berättar Raseborgs stads förvaltningsöverläkare Aulikki Ahlgrén-Rimpiläinen.

Aulikki Ahlgrén-Rimpiläinen påminner också om att i brådskande fall kan du fortfarande utnyttja hälsovårdstjänsterna på vilken ort som helst.

Blankett för anmälan av byte av hälsostation:
doc Byte av hälsovårdscentral/hälsostation

------

Raseborgs HVC-mottagningar 1.1.2014
Från och med 1.1.2014 har Raseborg en hälsovårdscentral med tre hälsostationer; Karis, Pojo och Ekenäs.
För dig som kommuninvånare innebär det här ingen större förändring. Du kan fortsätta använda din nuvarande hälsostation. Om du däremot vill byta hälsostation bör du lämna in en anmälan. Du kan byta hälsostation högst en gång per år. Närmare information, se nedan.

 

Kontaktuppgifter från och med 1.1.2014


Karis hälsostation, Bulevarden 21, tfn 019 289 3400
Öppethållning: 08.00-16.00 vardagar
Jourmottagning samt mottagning för icke brådskande vård och övrig brådskande vård

 

Ekenäs hälsostation, Östra Strandgatan 9, tfn 019 289 3000
Öppethållning: 08.00-16.00 vardagar
Jourmottagning samt mottagning för icke brådskande vård och övrig brådskande vård

 

Pojo hälsostation, Orkdalsvägen 4, tfn 019 289 3120
Öppethållning: 08.00-16.00, tisdag, onsdag och torsdag
Mottagning för icke brådskande vård samt övrig brådskande vård

 

Vid akut insjuknande och olycksfall på vardagskvällar och nätter (måndag-torsdag kl. 16.00-08.00) kontakta jourpolikliniken vid Västra Nylands sjukhus, Östra Strandgatan 9, tfn 019 224 2800.
Vid veckoslut (fredag kl. 16.00-måndag kl. 08.00) och helger kontakta jourpolikliniken vid Västra Nylands sjukhus, Östra Strandgatan 9, tfn 019 224 2890.

 

Jour (patienten behöver vård inom samma dygn för att inte råka i livsfara)
Icke brådskande vård (patienten behöver vård inom 3 månader)
Övrig brådskande vård (patienten behöver vård inom 1-3 dagar)

 

****

 

Elektroniska recept (eRecept) tas i bruk vid hälsovårdscentralerna i Raseborg 25.2.2013.

 

****

Ändringar i mottagningstiderna på hälsovårdscentral