MBI Raseborg och Raseborgs Musikinstitut förenades som Raseborgs Kulturinstitut fr.o.m. 1.8.2017. Raseborgs Kulturinstitut - Raaseporin Kulttuuriopisto är en tvåspråkig läroanstalt inom den fria bildningen och inom den grundläggande konstundervisningen (GRK) i musik enligt fördjupad lärokurs.

Kulturinstitutets uppgift baserar sig på principen för livslångt lärande och på att stöda mångsidig utveckling av individens personlighet och förmåga att fungera i samfund samt främja demokrati, jämlikhet och pluralism i det finländska samhället.

Den fördjupade lärokursen i musik inom den grundläggande konstundervisningen fortskrider målmedvetet från nivå till nivå och ger eleven förmågan att uttrycka sig musikaliskt.

pdf Raseborgs Kulturinstitut GRK musik läroplan 1.8.2018