3 gamlanotter

GAMLA HANDSKRIVNA NOTHÄFTEN UPPHITTADE

Amanuens Kiti Karvonen från Ekta-museum kom på besök till Raseborgs Kulturinstitut för att granska upphittade nothäften.

Det är frågan om gamla handskrivna nötter som praktikant Svetlana Skriabina uppmärksamt nog räddade vid genomgång av musikinstitutets arkiv i samband med flyttningen från Uncan i Ekenäs till Karis. Museet kommer att ta hand och fastställa de fina nothäftenas museala värde.

 

 

På bilden en del av nothäftena som amanuens Kiti Karvonen tillsammans med rektor Maarit Hujanen inspekterar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälningar till Musikinstitutet 2018-2019 är i gång!

Du kan behändigt anmäla dig till Musikinstitutet via länken raseborg.eepos.fi

För mera information om Musikinstitutets verksamhet och undervisning hittar du på www.muras.fi

 

 

Keke certifikat

RASEBORGS KULTURINSTITUTS HÅLLBARA UTVECKLING FORTSÄTTER!

Kulturinstitutet har beviljats OKKA-stiftelsens certifikat för hållbar utveckling. Certifikatet gäller för 3 år och det är andra gången i rad som det tilldelas institutet. Vid auditeringen bedömdes Kulturinstitutets hållbara utveckling ur kulturellt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

I auditeringsrapporten konstaterades bland annat följande: ”Mest glädjande var att Raseborgs Kulturinstituts arbete för hållbar utveckling varit mera omfattande och djupare än vad rapporten först låtit påskina. Raseborgs Kulturinstituts arbete med hållbar utveckling har varit och kommer säkert även i fortsättningen att vara berömligt.”

 

 

 

 

BETALNING MED KULTUR OCH MOTIONSSEDLAR

Vårterminens kursbetalningar med E-passi, Smartum- eller TYKY-sedlar bör ske senast fredagen 16.2.2018.

 

ERSÄTTNINGSDAGAR I MOTIONSUNDERVISNING

I motionsundervi

 

sningen anordnas ersättningsdagar för att kompensera eventuellt inhiberade lektioner. Ersättningsdag på hösten är 25.11.2017 och på våren 14.4.2018. Läraren informerar närmare under terminen.

 

INSTITUTETS FESTER, UTSTÄLLNINGAR OCH KONSERTER

22.4.2018 kl 18.00 vårkonsert, Karis församlingshem.

17.4.2018 kl 18.00 vårkonsert, Sigurd Snåresalen, Ekenäs.

9.-14.4.2018 institutets vårutställning, Galleri Fokus, Karis.

16.-21.4.2018 bildkonstskolan Colorikus utställning, Galleri Fokus, Karis. 

 

Vi har utarbetat en jämställdhets- och likabehandlingsplan för institutet.

Läs den här: