Till vårterminens kurser börjar anmälningen 26.11. kl. 11.00

 

LÄNK TILL ANMÄLNINGSSIDORNA

 

ANMÄLNING TILL COLORIKUS

 

ANMÄLNING

 

Till långa kurser kan man anmäla sig under hela läsåret, om det finns plats på kursen. Till korta kurser och resor sker anmälan senast två veckor innan kursen börjar.

Anmälningen är bindande för hela kursen!

För att underlätta anmälningen då du anmäler dig per telefon vänligen ha  kursnumret färdigt framme.

Anmälning sker:

via Internet: LÄNK TILL ANMÄLNINGSSIDORNA

per telefon: 019-289 2765

 

Man kan INTE anmäla sig direkt till läraren!