Man kan INTE annullera sin kursplats via läraren eller telefonsvararen!

Om du vill annullera din kursplats, ta kontakt med kansliet.

För långa kurser ska kursplatsen avbokas senast sju (7) dagar efter första kurstillfällets början.

För kortkurser, resor och föreläsningar ska avbokning ske senast sju (7) dagar innan kursens början.

 

Kursplatser som inte avbokats, eller som avbokats för sent, faktureras i sin helhet.

Betald kursavgift återbetalas inte om studerande avbryter kursen senare än sju dagar efter kursens början.

Obetalda kursavgifter utmäts och rätten att delta i institutets kurser kan dras in.