Kursavgiften anges i samband med kurserna. Kursavgiften avser hela läsåret, om inte annat anges. Du kan betala via nätbanken om du anmäler dig via nätet, med pappersfaktura som skickas hem eller med motions- och kultursedlar inann fakturering (för höstens kursre senast 30.9 och för vårens kurser senast 15.2.2019). Kursavgifter upp till 75 € betalas i en rat. Kursavgifter över detta betalas i två rater (höst- och vårtermin).

MOTIONS- OCH KULTURSEDLAR

Sista datum för betalning med motions- och kultursedlar för höstterminen är 30.9.2018.

Du kan betala med Smartum motions- och kultursedlar, Smartum saldo, TYKY och E-Passi.