Kursavgiften anges i samband med kurserna. Kursavgiften avser hela läsåret, om inte annat anges. Du kan betala via nätbanken om du anmäler dig via nätet, med pappersfaktura som skickas hem eller med motions- och kultursedlar. Kursavgifter upp till 75 € betalas i en rat. Kursavgifter över detta betalas i två rater (höst- och vårtermin).

MOTIONS- OCH KULTURSEDLAR

Sista datum för betalning med motions- och kultursedlar för vårterminen är 16.2.2018 och betalningen sker på kanslierna.

Du kan betala med Smartum motions- och kultursedlar, Smartum saldo, TYKY och E-Passi.